Підписатись
Сотников Юрій, Сотников Юрий, Sotnikov Yury
Сотников Юрій, Сотников Юрий, Sotnikov Yury
доцент кафедри інформаційних технологій, кібернетики та захисту інформації
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The influence of 24-epibrassinolide on heat resistance and productivity of millet (Panicum miliaceum) plants
YAS A. A. Vayner, N. N. Miroshnichenko, Yu. E. Kolupaev, T. O. Yastreb, V. A ...
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія : Біологія …, 2014
102014
Впровадження сільського туризму в Україні: проблеми, бізнес-моделі, бізнес-планування
ТА Бутенко, ВМ Сирий, ЮО Сотников
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 10-16, 2018
32018
Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорнозему типового на вміст загального гумусу
ЮОС Костянтин Богданович Новосад, Володимир Миколайович Яковенко, Дмитро ...
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В …, 2018
2*2018
Систематизація даних агрономічного експерименту за допомогою електронних таблиць
ЮО Сотников, ДВ Гавва
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2017
22017
Оцінка сталого розвитку міст за допомогою SWOT – аналізу
СЮО Гопцій Д.Б.
Теорія і практика державного управління: зб. наук. пр., 33-39, 2013
22013
Определение инвестиционной привлекательности городов на основе SWOT анализа
ЛОИ Сотников Ю.О.
Интеграционные процессы на евразийском пространстве:успехи, проблемы …, 2013
2*2013
Візуалізація багатомірних даних в експерименті агрономічного ґрунтознавства
ЮО Сотников, ДВ Гавва, КБ Новосад, СВ Рєзнік
Вісник Харківського національного аграрного університету імені ВВ Докучаєва …, 2017
12017
Оцінка фітоактивності ґрунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами
КБ Новосад, СВ Рєзнік, ДВ Гавва, ЮО Сотников
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2017
12017
Комп’ютерні технології підготовки експерементальних даних в грунтознавстві
НКБ Сотников Ю.О,. Гавва Д.В, Рєзнік С.В
Вісник ХНАУ сер. «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове …, 2015
12015
Оцінка уреазної ферментативної активності чорнозему типового за різного удобрення
ІВ Гребіневич, КМ Гавва, ЮО Сотников
Харків: ДБТУ, 2023
2023
Переваги та недоліки асинхронного навчання в умовах цифрової трансформації
ЮО Сотников
Харків: ДБТУ, 2023
2023
Оцінка впливу бактеріального добрива «Діазофіт» на каталазну ферментативну активність чорнозему типового на фоні різних дох мінеральних добрив
ДВ Медведєв, КМ Гавва, ЮО Сотников
Харків: ДБТУ, 2023
2023
Класифікація чорноземів на основі показників біологічної активності ґрунту
СВ Рєзнік, ЮО Сотников
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Целюлозоруйнуюча активність чорноземних ґрунтів лівобережжя лісостепу України
СВ Рєзнік, ДВ Гавва, ЮО Сотников, НІ Ковалжи
Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022
2022
Моделювання технологічних процесів і систем: навчальний посібник
ЮО Сотников, ВМ Сирий
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2020
2020
Використання статистичних моделей при дослідженні каталазної активності грунтів, Study of soils catalase activity using a statistical model
ДВГ Ю. О. Сотников, С. В. Рєзнік
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В …, 2020
2020
Динаміка активності інвертази у чорноземах типових за різних систем землеробства, Dynamics of invertase activity in chornozems typical at various farming systems
ЮОС С.В. Рєзнік, Д.В. Гавва
Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В …, 2020
2020
Особливості логістики в агропромисловому комплексі України
ЮОС Ольга Іванівна Лебединська
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В …, 2019
2019
Каталазна активність чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України за різних систем землеробства
СВ Рєзнік, ДВ Гавва, ЮО Сотников
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2019
2019
Комп’ютерні технології обробки даних у проведенні досліджень у ґрунтознавстві, Computer technology data for research in soil
ДВГ Ю. О. Сотников, С. В. Рєзнік
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20