Підписатись
Роксолана Винничук
Роксолана Винничук
доцент Національного університету "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Корпоративна культура
ГМ Захарчин
Навчальний посібник.–Львів 317, 2011
642011
Особливості розвитку IT-ринку в Україні: стан та тенденції
РО Винничук, ТВ Склярук
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика, 3-8, 2015
272015
Korporatyvna kultura [Corporate culture]
HM Zakharchyn, NP Liubomudrova, RO Vynnychuk, NV Smolinska
Lviv, Navchalnyi posibnyk.[in Ukrainian], 2011
182011
Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект: монографія
ГМ Захарчин, НП Любомудрова, РО Винничук
Львів: Видавництво Львівської політехніки 284, 2015
152015
Управління персоналом: навч. посіб
ГМ Захарчин, ЛР Струтинська, НП Любомудрова, РО Винничук
Галина Миронівна Захарчин, Леся Романівна Струтинська, Надія Петрівна …, 2013
122013
Osoblyvosti rozvytku IT-rynku v Ukraini: stan ta tendentsii [FeaturesofdevelopmentofІТin Ukraine: the state and tendencies]
R Vynnychuk, T Skliaruk
Announcer of the National university" Lviv politehnic". Logistic 833, 3-8, 2015
102015
Особливості управління талантами в Україні в умовах інтелектуалізації економіки
РО Винничук, Н Худоба
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
82015
Особливості розвитку персоналу в організаціях індустрії туризму
РО Винничук
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2013
72013
Корпоративна культура організації та її вплив на систему розвитку персоналу
РО Веремчук
Вісник Національного університету" Львівська політехніка": Проблеми …, 2006
62006
Особливості формування стратегії розвитку персоналу організації
РО Винничук, ЯЮ Дмитришин
Науковий вісник НЛТУ України 24 (9), 198-203, 2014
52014
Концептуальні підходи до розвитку персоналу організації
ЙМ Петрович, РО Винничук
Економічний часопис-ХХІ, С.27-30, 2014
52014
Організаційна культура як інструмент забезпечення конкурентоспроможності організації в індустрії туризму
РО Винничук, МВ Гербут
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в …, 2007
52007
Особливості підбору персоналу в системі талант-менеджменту організації
РО Винничук
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 130-133, 2017
42017
Передумови забезпечення рівних умов праці для представників національних меншин в Україні на прикладі ромських громад: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково …
ГМ Юрченко
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018
32018
Osoblyvosti upravlinnya talantamy v Ukraini v umovah intelektualizatsii ekonomiku [Peculiarities of talent-management under conditions of the intellectualization of the economy]
RO Vynnychuk, N Khudoba
Naukovyi visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu, 68-71, 2015
32015
Method of Constructing Barker-Like Sequence on the Basis of Ideal Ring Bundle Families
O Riznyk, N Kustra, Y Kynash, R Vynnychuk
2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2019
22019
Таланти як особлива категорія працівників організації
РО Винничук
Глобальні та національні проблеми економіки, 246-250, 2018
22018
Motyvuvannia y rozvytok personalu: kulturolohichnyi aspekt
HM Zakharchyn, NP Liubomudrova, RO Vynnychuk
Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky 284, 2015
22015
The role of corporate culture in the formation of the competence model
R Vynnychuk, R Zakharchyn
Corporate culture organizations XXI century: collection of scientific papers …, 2012
22012
Роль корпоративної культури у формуванні моделі компетенцій організації/ОР Винничук, РМ Захарчин
РО Винничук
Корпоративна культура організацій ХХІ століття-2012: стан і перспективи …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20