Подписаться
Сольский Александр Сергеевич
Сольский Александр Сергеевич
Уманский национальный университет садоводства
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Огляд медичних інформаційних систем
СМ Злепко, ТІ Овчарук, АА Овчарук
Системи обробки інформації, 189-192, 2011
82011
Застосування нечіткої бази знань Мамдані-Заде для просторової інтерполяції щільності популяцій
ВМ Дубовой, ОС Сольський
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (66)), 2013
12013
Структура та задачі інформаційної технології у проблемі захисту рослин
ВМ Дубовой, ОС Сольський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 115-119, 2011
12011
Комп'ютерні мережі
ОВ Гринчак, РІ Ліщук, СМ Концеба, ГЮ Родащук, СД Скуртол, ...
ВПЦ" Візаві", 2021
2021
Штучний інтелект з Python
РІ Ліщук, СМ Концеба, СД Скуртол, ГЮ Родащук, ОС Сольський, ...
Видавець «Сочінський ММ, 2021
2021
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ" 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2"
СМ Концеба, АС Сольский, ЯЛ Мыколайчук
Новые информационные технологии в образовании и аграрном секторе экономики …, 2018
2018
Use of informational technologies in the logistics activities of agricultural enterprises
ОС Сольський, ТО Кутковецька, ГЮ Родащук
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Електронні державні реєстри-шлях до ефективної організації системи захисту рослин
ОС Сольський, ГЮ Родащук
Умань: Видавець «Сочінський», 2015
2015
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЗАВДАННЯ І ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з навчальної дисципліни «Інформаційні технології»
ОС Сольський
УНУС, 2015
2015
КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Інформаційні технології»
ОС Сольський
УНУС, 2015
2015
МОДУЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології закритого ґрунту»
ОС Сольський
УНУС, 2015
2015
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ І НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” для студентів факультету агрономії заочної форми навчання
ОС Сольський
УНУС, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для студентів за напрямом підготовки «Агрономія»
ОС Сольський
УНУС, 2015
2015
Методичні вказівки для вивчення дисципліни „Комп’ютерні технології закритого ґрунту”
ОС Сольський
УНУС, 2015
2015
ЕЛЕКТРОННИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ
ОС Сольський
Наука. Молодь. Екологія. Матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2014
2014
Інформаційна система дистанційної освіти Moodle 2. х
ОВ Гринчак, МВ Гринчак, ОХ Давлетханова, МА Кислиця, СМ Концеба, ...
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2014
2014
Прогнозирование опасности поражения растений на основе модели нечеткого вывода Мамдани–Заде с использованием геоинформационной технологии
ВМ Дубовой, АС Сольский
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 110—115-110—115, 2013
2013
Прогнозування небезпеки ураження рослин на основі моделі нечіткого висновку Мамдані-Заде з використанням геоінформаційної технології
ОС Сольський, ВМ Дубовой
Вісник Вінницького політехнічного інституту.—Вінниця: ВНТУ, 2013.—№ 1.—С …, 2013
2013
Прогнозування небезпеки враження рослин на основі моделі нечіткого висновку Мамдані–Заде з використанням геоінформаційної технології
ВМ Дубовой, ОС Сольський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 110-115, 2013
2013
Комп'ютерні мережі та мобільний стильніковий зв'язок
ОВ Гринчак, ОХ Давлетханова, ОМ Коваленко, БМ Марін, ...
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20