Денис Ілшатович Бахтіяров
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Method of voice control functions of the UAV
O Lavrynenko, G Konakhovych, D Bakhtiiarov
2016 4th International Conference on Methods and Systems of Navigation and …, 2016
122016
A digital speech signal compression algorithm based on wavelet transform
GF Konakhovych, OY Lavrynenko, VV Antonov, DI Bakhtiiarov
Electronics and control systems, 30-36, 2016
62016
Protected system of radio control of unmanned aerial vehicle
D Bakhtiiarov, G Konakhovych, O Lavrynenko
2016 4th International Conference on Methods and Systems of Navigation and …, 2016
52016
Problems of unauthorized interference to the work of UAV and methods of its solving
IO Kozliuk, DІ Bakhtiiarov, OY Lavrynenko, ІV Tretiak
Наукоємні технології, 206-211, 2016
32016
Evaluation of energy availability of means to communicate with UAVs in conditions of radioelectronic countermeasures by the enemy
D Bakhtiiarov
Collection" Information technology and security" 4 (1), 118-130, 2016
22016
Методика модернізації моделі розповсюдження радіохвиль усередині приміщення для побудови контрольованої зони корпоративної мережі
ДІ Бахтіяров, ІО Козлюк
Наукоємні технології, 349-356, 2019
12019
Захист інформації в телекомунікаційних системах (навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”)
ГФ Конахович, ДІ Бахтіяров
12018
Комп’ютерне моделювання захищеного каналу керування безпілотним літальним апаратом
ДІ Бахтіяров, ГФ Конахович, ОЮ Лавриненко
Наукоємні технології, 283-290, 2015
12015
Особливості вибору моделі розповсюдження електромагнітних випромінювань всередині приміщення
ДІ Бахтіяров
Наукоємні технології 44 (4), 457-467, 2019
2019
Забезпечення інформаційної безпеки авіаційних телекомунікаційних мереж (навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”)
ГФ Конахович, ДІ Бахтіяров
2018
Безпека інформаційних мереж та систем (навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни, спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”)
ГФ Конахович, ДІ Бахтіяров
2016
Оцінка енергетичної доступності засобів зв’язку з БПЛА в умовах радіоелектронної протидії з боку противника
Д Бахтіяров
Information Technology and Security, 114-130, 2016
2016
Алгоритм сжатия сигналов речевых команд управления функциями беспилотного летательного аппарата
АЮ Лавриненко, ГФ Конахович, РС Одарченко, ДИ Бахтияров
Авиационно-космическая техника и технология, 51–61-51–61, 2016
2016
Research of multiplex signal of UAV management
D Bakhtiiarov
Collection" Information technology and security" 3 (2), 152-159, 2015
2015
Порівняльний аналіз перетворення фур’є, косинусного перетворення та вейвлет-перетворення як спектрального аналізу цифрових мовних сигналів
ГФ Конахович, ОІ Давлет’янц, ОЮ Лавриненко, ДІ Бахтіяров
Наукоємні технології, 210-220, 2015
2015
Дослідження мультиплексованого сигналу керування безпілотними літальними апаратами
ДІ Бахтіяров, ДИ Бахтияров
Institute of special communication and information security of National …, 2015
2015
ВИКОРИСТАННЯ ВИПАДКОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЧИСЕЛ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ КРИПТОГРАФІЧНИМИ КЛЮЧАМИ ПРИ ПОБУДОВІ ЗАХИЩЕНОГО КАНАЛУ КЕРУВАННЯ БПЛА
БС Коростельов, ДІ Бахтіяров, МВ Луцький
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЇ ТА КОСМОНАВТИКИ: тези доповідей ІІІ …, 2014
2014
Дослідження технічних можливостей пошукового приладу ST 031 «Піранья» при створенні КСЗІ
ОЮ Лавриненко, ВВ Антонов, ДІ Бахтіяров
Національний авіаційний університет, 2013
2013
INFORMATION SECURITY
V MOKHOR, H KRAVTSOV, I KOTSIUBA
Алгоритм стиснення цифрових мовних сигналів на основі вейвлет-перетворення
GF Konakhovych, OY Lavrynenko, VV Antonov, DI Bakhtiiarov
Електроніка та системи управління 2 (48), 30-36, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20