Володимир Очеретний, Volodymyr Ocheretnyi
Володимир Очеретний, Volodymyr Ocheretnyi
к.т.н, доцент каф."Містобудування та архітектури" Вінницький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в inbtegp.vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обґрунтування доцільності використання золошламового в'яжучого для приготування сухих будівельних сумішей
ВП Ковальський, МС Лемешев, ВП Очеретний, АВ Бондар
Структура, властивості та склад бетону. Вип. 26: 186-193., 2013
862013
Активація компонентів цементнозольних композицій лужними відходами глиноземного виробництва
ВП Очеретний, ВП Ковальський, МП Машницький
ВНТУ, 2006
292006
Дрібноштучні стінові матеріали з використанням відходів промисловості
ВП Очеретний, ВП Ковальський
ВНТУ, 2005
252005
Комплексне золоцементне в’яжуче, модифіковане лужною алюмоферитною добавкою
ВП Ковальський, ВП Очеретний
ВНТУ, 2010
192010
Применения красного бокситового шлама в производстве строительных материалов
ВП Ковальский, ВП Ковальський
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 2005
182005
Вплив мінеральних мікронаповнювачів на властивості поризованих сухих будівельних сумішей.
ВП Ковальський, ВП Очеретний, АВ Бондарь
Вісник Сумського національного аграрного університету.№ 10: 44-47., 2014
162014
Комплексне золошламове в’яжуче
МФ Друкований, ВП Очеретний, ВП Ковальський
Одеська державна академіїя будівництва та архітектури, 2006
162006
Определение факторного пространства для построения математической модели карбонатного пресс-бетона
ВП Очеретний, ВП Ковальський, ВП Очеретный, ВП Ковальский
Одеська державна академіїя будівництва та архітектури, 2004
122004
Використання відходів вапняку та промислових відходів у виробництві сухих будівельних сумішей
ВП Очеретний, ВП Ковальський, АВ Бондар
ВНТУ, 2009
10*2009
Звукоизоляционные сухие строительные смеси на основании отходов производства
ВП Ковальский, ВП Очеретный, АВ Бондарь, ВП Ковальський, ...
Череповецкий государственный университет, 2016
92016
Використання поверхнево-активних речовин як поризуючої добавки до сухих будівельних сумішей
ВП Очеретний, ВП Ковальський, АВ Бондар
ВНТУ, 2011
92011
Шляхи зниження радіактивністі будівельних матеріалів та виробів
ВП Очеретний, ОМ Друкований
ВНТУ, 2011
62011
Обґрунтування доцiльностi використання золошламового в'яжучого для приготування сухих будiвельних сумiшей
ВП Ковальський, ВП Очеретний, МС Лемешев, АВ Бондар
52013
Перспективи виробництва і використання поризованих сухих будівельних сумішей
ВП Очеретний, АВ Бондар
ВНТУ, 2011
5*2011
Мінерально-фазовий склад новоутворень золошламового в’яжучого
ВП Ковальський, ВП Очеретний, МП Машницький
ВНТУ, 2006
52006
Мінерально фазовий склад новоутворень золошламового в’яжучого/Очеретний ВП, Ковальський ВП, Машницький МП
ВПК Очеретний, ВП
Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 41-45, 2006
5*2006
Залежність міцності бетону від складу і величини тиску пресування
ІН Дудар, ВП Очеретний, ВВ Швець
Вісник ВПІ, 15-18, 2003
52003
Використання глиняного порошку як мінерального мікронаповнювача у сухих будівельних сумішах
ВП Ковальський, ВП Очеретний, АВ Бондарь, АС Кузьмич
Сборник научных трудов SWorld, 2016
42016
Поризованные сухие строительные смеси: эффективность получения сухого пенообразователя методом сорбции и выпаривания
ВП Очеретный, ВП Ковальский, АВ Бондарь
Приволжский научный вестник, 2013
42013
Ефективність впровадження енергоощадних заходів в житлово-комунальному господарстві України
ОМ Лівінський, ВП Очеретний, ВП Ковальський, АС Бойко
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 45: 115-119., 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20