Natalia V. Kurhan
Natalia V. Kurhan
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства : Монографія
СВ Лабунська, НВ Курган
Вид. ХНЕУ, 2013
16*2013
ВЭД: бухгалтерский и налоговый учет в подробностях
ТИ Войтенко, НВ Курган
Издательский дом "Фактор", 2013
5*2013
Проблема оценки информационно-интеллектуальных аспектов деятельности предприятий инновационного типа развития
ЮД Маляревский, СВ Лабунская, НВ Курган
Бизнес Информ, С. 17–27, 2007
52007
Сутність та особливості підприємств інноваційного типу розвитку як ринкових лідерів сучасної економіки
СВ Лабунська, НВ Курган
Економіка розвитку, 50-54, 2009
42009
Управління господарською діяльністю підприємств інноваційного типу розвитку
НВ Курган
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності …, 0
4
Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: Монографія
АА Пилипенко
ВД «ІНЖЕК», 2012
32012
Вдосконалення агрегованих управлінських показників системи інформаційного забезпечення підприємства інноваційного типу розвитку
СВ Лабунська, НВ Курган
Материалы Международной научно-практической конференции …, 2009
32009
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
НВ Курган
22014
Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створення
НВ Курган, ГС Лучанінова
Бізнес Інформ, С. 241–245, 2012
22012
Інформаційне забезпечення управління додатковими ефектами систематичної інноваційної діяльності підприємства
СВ Лабунська, НВ Курган
Економіка розвитку, С. 95–98, 2011
22011
Дослідження сутності інновацій з позицій забезпечення конкурентоспроможності й економічної ефективності діяльності підприємства
СВ Лабунська, НВ Солянік
Економіка розвитку, С. 56–60, 2006
22006
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на малих підприємствах України
НВ Курган, АЮ Кіпренко
Управління розвитком, 6–11-6–11, 2016
12016
Впровадження управління виробничими витратами за відхиленнями на малих промислових підприємствах України
МАС Курган Н. В.
Економіка та суспільство, 2018
2018
Програмне забезпечення документування експорту продукції українських підприємств
КН В.
Економіка та суспільство, 2018
2018
Автоматизоване вирішення проблеми оптимального розподілу постійних накладних витрат виробництва за підходом Absorption-costing
ДСН Н. В. Курган
Глобальні та національні проблеми економіки, 802-809, 2016
2016
Застосування функціонального моделювання інформаційних потоків і документообігу для управління накладними витратами підприємства
НВ Курган
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми …, 2016
2016
Робоча програма навчальної дисципліни "Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" усіх форм навчання
СВ Лабунська, ОВ Прокопішина, НВ Курган
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Техніка проведення та фінансовий облік акредитивних розрахунків українських підприємств при здійсненні експортних операцій
НВ Курган
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн: збірник …, 2015
2015
Informational support of export efficiency of company in conditions of automation of accounting and analytical process
NV Kurgan
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2014
2014
Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрям підготовки 6.030509) з обліку і аудиту
АА Пилипенко, ЮД Маляревський, ЛВ Безкоровайна, НС Пасенко, ...
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20