Подписаться
Павло Фісуненко Pavlo Fisunenko
Павло Фісуненко Pavlo Fisunenko
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навч. посібн.
ОАВ Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, П.А. Фісуненко
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010
37*2010
Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия
ПА Фисуненко, НС Звагольская
Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия …, 2008
172008
Сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства
ПА Фісуненко, ВВ Нагорний, ВФ Левченко
Економічний простір, 139-144, 2008
162008
Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством
ПА Фісуненко, АА Сорока
Молодий вчений, 178-181, 2016
142016
Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства
ФПА Драгун Л.М., Редіна Н.І.
Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”, 19-20, 2001
13*2001
Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства
ЛМ Драгун, НІ Редіна, ПП Фісуненко
Регіональні перспективи, 19-20, 2001
132001
Шляхи вдосконалення оплати праці на підприємстві
ПА Фісуненко, КВ Бойченко
Молодий вчений, 1342-1346, 2017
122017
Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства: сутність та еволюція поняття
ПА Фісуненко
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор, 152-161, 2020
72020
Забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність, принципи, функції, методи, засоби
ПА Фісуненко
Економічний простір, 176-203, 2019
72019
Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку
ПА Фісуненко, МВ Лаже
Бизнес Информ, 189-195, 2016
72016
Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки
ЮВ Орловська, ПА Фісуненко, ВФ Левченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2013
72013
Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства
ПА Фісуненко
Вісник соціально-економічних досліджень, 300-304, 2013
72013
Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект
ПА Фісуненко, ГВ Дугінець
Маркетинг і менеджмент інновацій, 214-219, 2012
72012
Методологічні аспекти забезпечення інформаційної безпеки підприємства
ПА Фісуненко, ПА Фисуненко, ОІ Судакова, ОИ Судакова, СВ Деркач, ...
62019
Організаційно-економічний механізм застосування толінгових операції у зовнішньоекономічній діяльності
ПА Фісуненко, ВВ Розенталь
Економічний простір, 258-267, 2010
62010
Людський капітал Дніпропетровського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку
ФПА Дугінець Г.В.
Економічний аналіз 2 (9), 168-170, 2011
52011
Suchasni pidkhody do vyzna-chennya sutnosti ekonomichno bezpeky pidp-ryyemstva
PA Fisunenko, VV Nahornyy, V Levchenko
konomichnyy prostir, 139-144, 2008
52008
Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств
ПА Фісуненко, СВ Літовченко
Економічний простір, 250-262, 2013
42013
Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства
ПА Фісуненко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2006
42006
Напрями зменшення ризиків воєнного екоциду за допомогою рециклінгу будівельних відходів в девелопменті нерухомості
ПА Фісуненко, ОЛ Герасимова
Економіка та суспільство, 2022
32022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20