Павло Фісуненко Pavlo Fisunenko
Павло Фісуненко Pavlo Fisunenko
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навч. посібн.
ОАВ Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, П.А. Фісуненко
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010
9*2010
Сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства
ПА Фісуненко, ВВ Нагорний, ВФ Левченко
Економічний простір, 139-144, 2008
82008
Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект
ПА Фісуненко, ГВ Дугінець
Маркетинг і менеджмент інновацій, 214-219, 2012
72012
Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства
ФПА Драгун Л.М., Редіна Н.І.
Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”, 19-20, 2001
6*2001
Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства
ЛМ Драгун, НІ Редіна, ПП Фісуненко
Регіональні перспективи, 19-20, 2001
62001
Організаційно-економічний механізм застосування толінгових операції у зовнішньоекономічній діяльності
ПА Фісуненко, ВВ Розенталь
Економічний простір, 258-267, 2010
52010
Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия
ПА Фисуненко, НС Звагольская
Режим доступа: www. rusnauka. com/25_DN_2008/Economics/28768. doc. htm (дата …, 0
5
Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством
ПА Фісуненко, АА Сорока
Молодий вчений, 178-181, 2016
42016
Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки
ЮВ Орловська, ПА Фісуненко, ВФ Левченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2013
42013
Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства
ПА Фісуненко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2006
42006
Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку
ПА Фісуненко, МВ Лаже
Бізнес Інформ, 189-195, 2016
22016
Людський капітал Дніпропетровського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку
ФПА Дугінець Г.В.
Економічний аналіз 2 (9), 168-170, 2011
2*2011
Інноваційна модель підприємництва як засіб підвищення ефективності використання фінансових ресурсів
ЛМ Драгун, МО Бородін, ПА Фісуненко, ЛН Драгун, МО Бородин, ...
ДонНТУ, 2004
22004
Порівняння економічної сутності аутсорсингу та субпідряду в діяльності будівельних підприємств
ПА Фісуненко, ЄП Морозова
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
12016
Особливості забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств
ПА Фісуненко, МВ Лаже
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2015
12015
Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств
ПА Фісуненко, СВ Літовченко
Економічний простір, 250-262, 2013
12013
Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства
ПА Фісуненко
Вісник соціально-економічних досліджень, 300-304, 2013
12013
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ПА Фісуненко, КВ Бойченко
Young 51 (11), 2017
2017
ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ПА Фісуненко
Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному …, 2017
2017
Прогнозування та планування як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ААШ П. А. Фісуненко
Молодий вчений, 718-723, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20