Павло Фісуненко Pavlo Fisunenko
Павло Фісуненко Pavlo Fisunenko
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: навч. посібн.
ОАВ Ю.В. Орловська, Г.В. Дугінець, П.А. Фісуненко
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010
17*2010
Диагностика финансовой составляющей экономической безопасности предприятия
ПА Фисуненко, НС Звагольская
Режим доступа: http://www. rusnauka. com/25_DN_2008/Economics/28768 (дата …, 2008
142008
Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства
ФПА Драгун Л.М., Редіна Н.І.
Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”, 19-20, 2001
12*2001
Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства
ЛМ Драгун, НІ Редіна, ПА Фісуненко
Регіональні перспективи, 19-20, 2001
122001
Сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства
ПА Фісуненко, ВВ Нагорний, ВФ Левченко
Економічний простір, 139-144, 2008
92008
Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством
ПА Фісуненко, АА Сорока
Молодий вчений, 178-181, 2016
82016
Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект
ПА Фісуненко, ГВ Дугінець
Маркетинг і менеджмент інновацій, 214-219, 2012
72012
Аналіз стану та тенденцій розвитку будівельних підприємств у контексті дослідження їх економічної безпеки
ЮВ Орловська, ПА Фісуненко, ВФ Левченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2013
62013
Організаційно-економічний механізм застосування толінгових операцій у зовнішньоекономічній діяльності
ПА Фісуненко, ВВ Розенталь
Економічний простір, 258-267, 2010
62010
Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства
ПА Фісуненко
Вісник соціально-економічних досліджень, 300-304, 2013
42013
Людський капітал Дніпропетровського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку
ФПА Дугінець Г.В.
Економічний аналіз 2 (9), 168-170, 2011
4*2011
Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства
ПА Фісуненко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2006
42006
Аналіз факторів зовнішнього середовища будівельних підприємств, що впливають на економічну безпеку
ПА Фісуненко, МВ Лаже
Бизнес Информ, 2016
32016
Загальні риси оновленої методики фінансового аналізу та ефект від її впровадження
ФПА Драгун Л.М., Редіна Н.І.
Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія …, 2001
3*2001
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ФІЗИЧНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА STUDYING THE INFLUENCE OF EXPENSES ON THE FORMATION OF THE INTELLECTUAL AND …
ГЛ Ступнікер
Електронне наукове фахове видання, 141, 2018
22018
Шляхи вдосконалення оплати праці на підприємстві
ПА Фісуненко, КВ Бойченко
Молодий вчений, 1342-1346, 2017
22017
Особливості забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств
ПА Фісуненко, МВ Лаже
Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових …, 2015
22015
Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств
ПА Фісуненко, СВ Літовченко
Економічний простір, 250-262, 2013
22013
Методологічні аспекти забезпечення інформаційної безпеки підприємства
ПА Фісуненко, ОІ Судакова, СВ Деркач, ЄО Притуляк
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 426-431, 2019
12019
Прогнозування та планування як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ААШ П. А. Фісуненко
Молодий вчений, 718-723, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20