Vitalii Sharavara / Віталій Шаравара
Vitalii Sharavara / Віталій Шаравара
кандидат технічних наук, PhD, Національний екологічний центр України (НЕЦУ)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Water supply and water discharge: challenges and concept of responces – context of climate change and exhaustions of water resources
S Boychenko, R Havryliuk, Y Movchan, O Tarasova, V Sharavara, ...
Water Supply and Wastewater Removal, 3-14, 2016
72016
Методологія ОВНС для виявлення впливу чинників збройних сил на довкілля: уточнення процедур
В Куценко, В Шаравара
Наукоємні технології: Матеріали науково-технічної конференції студентів та …, 2014
32014
Військова діяльність: аспекти довкільних загроз і ризиків
Р Гаврилюк, В Шаравара, О Гусєв
Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми екологічної безпеки”, 45, 2014
32014
Система виконання оцінки впливів на довкілля колишніх об’єктів ракетних військ
В Шаравара
Екологічна безпека держави: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної …, 2014
3*2014
Екологічно небезпечні наслідки діяльності ракетних військ для довкілля Хмельницької області
ВВ Шаравара
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
32012
Тенденції зміни стоку Південного Бугу-вплив кліматичних факторів та зарегулювання
С Бойченко, РБ Гаврилюк, СА Савченко, В Шаравара, Я Мовчан, ...
22017
Оцінка рівня екологічної безпеки військових об’єктів: процедура, інструментарій, критерії
ВВ Шаравара, ДВ Гулевець, ЯІ Мовчан
Екологічна безпека та природокористування, 32-40, 2015
22015
Оцінка варіабельності як індикатор мінливості просторового поширення забруднюючих речовин
В Шаравара, Д Гулевець
Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів …, 2015
2*2015
Моніторингові дослідження та аналіз забруднення грунту в районі бойових стартових позицій балістичних ракет
ВВ Шаравара, ЯІ Мовчан
ІТГІП, 2013
22013
Проблема екологічної безпеки військової діяльності в межах Хмельницької області
В Шаравара
Екологічна безпеки держави: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної …, 2011
22011
Екологічна небезпека компонентів ракетного палива
В Шаравара
Планета – наш дом: сб. ст. международн. молод. научн. конф, 190-193, 2011
22011
Забудованість малими ГЕС річкових басейнів Кам’янець-Подільського району як чинник загрози довкіллю
ВВ Шаравара, РБ Гаврилюк, ДВ Гулевець
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
12017
Моніторинг екологічних ризиків поводження з опалим листям на урбанізованих територіях
ЯІ Мовчан, ВВ Шаравара, БО Федоришин
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2016
12016
МОДЕЛЮВАННЯ ЛІТО-ГІДРОЛОГІЧНИХ УМОВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: КОНТЕКСТ ЕКОБЕЗПЕКИ
ВВ ШАРАВАРА, ДВ ГУЛЕВЕЦЬ, ЯІ МОВЧАН
12015
Впровадження оцінки впливу на довкілля в Україні: аналіз ризиків і перспектив (громадське бачення)
ВВ Шаравара, ОО Бондаренко, ОГ Тарасова, РБ Гаврилюк, ...
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 93-105, 2018
2018
ASSESSMENT OF ECOLOGICAL SAFETY LEVEL OF KAMYANETS-PODILSKY CITY BY THE DENSITY OF PETROL STATIONS PLACEMENT
V Sharavara, R Havryliuk, D Gulevets, S Savchenko
Environmental Problems, 13-20, 2018
2018
Проблемні питання нової процедури ОВД: аналіз і пропозиції
ОО Бондаренко, ДВ Гулевець, ОМ Гусєв, КВ Журбас, СА Савченко, ...
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2018
2018
Planning Territories as Preventive Instrument Influence of Society on the Implementation of Environmentally Hazardous Hydropower Projects
VV Sharavara, VV Tsocur, RB Havryliuk, DV Gulevets, SA Savchenko
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки)
ВВ Шаравара
дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техн. наук: спец. 21.06. 01 …, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт за напрямом підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
ІВ Федочук, ВВ Шаравара
ТОВ «Друкарня «Рута», 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20