Константінов Денис, Konstantinov Denis
Константінов Денис, Konstantinov Denis
Український державний університет залізничного транспорту
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Удосконалення технології організації приміських перевезень
ДВ Константінов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ.–Харків: УкрДАЗТ, 15-23, 2009
102009
Розробка системи підтримки прийняття рішень з застосуванням нейро-нечіткого моделювання для реалізації оперативного регулювання композиції составів у приміському сполученні
ДВ Константінов
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 68-81, 2009
72009
Моделювання оперативного регулювання маршрутами приміського руху на основі нечіткої логіки та нейронних мереж
ДВ Константінов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 80, 2010
62010
Формування актуальних напрямків розвитку пасажирських приміських перевезень залізниць України
ДВ Константінов, СМ Ватраль
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
42013
Удосконалення організації маршрутів прямування приміських пасажирських поїздів на залізницях України
ДВ Константінов, ДО Бурлакова
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2012
32012
Дослідження сучасних пасажирських перевезень залізничним транспортом України
ДВ Константінов, ЛВ Коновалюк
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
22014
Удосконалення процесу просування міжнародних транзитних поїздів залізницями України
ДВ Константінов, ІВ Чорна
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
22013
Моделювання оперативного регулювання маршрутами приміського руху на основі нечіткої логіки та нейронних мереж
ТВ Бутько, ДВ Константінов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 13, 2010
22010
Формування адаптивної технології приміських залізничних перевезень
ДВ Константінов
ДВ Константінов, 0
2
Удосконалення системи міжрегіональних пасажирських перевезень залізниць України
ДВ Константінов, ОГ Черваньова
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Дослідження перспективних систем диспетчерського управління на основі сучасних інформаційних технологій
ДВ Константінов, МІ Мисько
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
12013
Формування структури та функцій системи підтримки прийняття рішень в управлінні приміськими перевезеннями
ДВ Константінов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 20-23, 2010
12010
Моделювання системи оперативного прогнозування пасажиропотоків в приміському сполученні на основі використання інтелектуальних технологій
ДВ Константінов, ОВ Середина
Восточно-европейский журнал передовых технологий.–Харків, 37, 2009
12009
Моделювання системи оперативного прогнозування пасажиропотоків в приміському сполученні на основі використання інтелектуальних технологій
ТВ Бутько, ДВ Константінов, ТО Деревянко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3 (37)), 43-47, 2009
12009
Моделювання системи оперативного прогнозування пасажиропотоків в приміському сполученні на основі використання інтелектуальних технологій
ТВ Бутько, ДВ Константінов, ТО Деревянко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3 (37)), 43-47, 2009
12009
Дослідження особливостей функціонування елементів сортувальної станції на основі теорії масового обслуговування
ОМ Ходаківський, ОМ Огар, ДВ Константінов, ВВ Антошка, БГ Рудич
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 43-46, 2009
12009
Формування раціональних маршрутів прямування поїздів на залізницях України
ДВ Константінов, ІЮ Невидюк, РМ Островерх
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Удосконалення системи формування раціональних маршрутів прямування міжрегіональних пасажирських поїздів на залізницях України
ДВ Константінов, ОМ Івать
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
2016
Формування перспективних напрямів розвитку сучасних пасажирських перевезень
ДВ Константінов, ОО Дяченко, ДВ Константинов, ОА Дяченко
УкрДУЗТ, 2016
2016
Аналіз функціонування приміських перевезень в умовах створення ПАТ
ДВ Константінов, АЮ Кафанова, ВЮ Зайцева, ОС Миронюк, ...
УкрДУЗТ, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20