Лубко, Дмитро Вікторович (Лубко ДВ / Lubko DV / Лубко Дмитро)
Лубко, Дмитро Вікторович (Лубко ДВ / Lubko DV / Лубко Дмитро)
Таврический государственный агротехнологический университет
Verified email at tsatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтелектуальні інформаційні системи: навч. посіб.
СВ Шаров, ДВ Лубко, ВВ Осадчий
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015
102015
Вибір моделі представлення знань у системі ІСІКС
СВ Шаров, ДВ Лубко, ВВ Осадчий
Системи обробки інформації, 108-111, 2015
52015
Методологія проектування та інструментарій для створення мобільних додатків
ДВ Лубко, ДВ Лубко
НТУ" ХПІ", 2013
52013
Проектування та розробка експертної системи діагностування несправностей транспортних засобів
ДВ Лубко, ДВ Лубко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева, СВ Шаров
22019
Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва
СВ Шаров, ДВ Лубко
Системи обробки інформації, 170-174, 2017
22017
Проектування довідкової інтелектуальної експертної системи для вівчарства у приватних господарствах країни
ДВ Лубко, ДВ Лубко
22017
Обґрунтування параметрів і режимів роботи гідродинамічного сортувальника плодів томатів за ступенем зрілості комбайнових зборів
ДВ Лубко
Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук.− Мелітополь, 2005
22005
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ПЛАТФОРМИ АРДУЇНО
ДВ Лубко
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації, 242, 2020
12020
Моделювання параметрів струминного гомогенізатора молока щілинного типу
КО Самойчук, КО Самойчук, ОО Ковальов, АА Ковалев, ДВ Лубко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2018
12018
Методологія проектування Arduino в якості Web-client та Web-server з використанням датчика DHT11 та їх порівняльна характеристика
D Lubko, Y Lytvyn
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
12017
Development of the information system for semantic identification and documentation of the results of non-formal and informal education
SM Pryima, DV Lubko, YO Lytvyn, NІ Bilyk
PROBLEMS IN PROGRAMMING, 11-21, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ” НА ОСНОВІ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ АГРОІНЖЕНЕРІЯ”
ДВ Лубко
Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації, 231, 2020
2020
Проектування експертної системи для тваринництва
ДВ Лубко, ДВ Лубко, ОГ Зінов'єва, ОГ Зиновьева
ТДАТУ, 2020
2020
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПРОСТОЙ ОБТЯЖКИ
ІВ Пихтєєва, ОВ Івженко, ДВ Лубко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 3 (19), 316-324, 2019
2019
Переваги та недоліки платформи Arduino для підготовки майбутніх агроінженерів, енергетиків та фахівців з комп’ютерних наук
ВО Нагорний, КС Заліканов, ДВ Лубко, ДВ Лубко
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
платформа Arduino–як засіб проектування та вивчення основ програмування та електротехніки
ОО Дроздов, ДВ Лубко, ДВ Лубко
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Програма"„Розробка наукових основ, систем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки південного регіону …
ВМ Малкіна, ВМ Малкина, ОВ Строкань, ОВ Строкань, ДВ Лубко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Аналіз європейського порталу вакансій EURES з погляду його використання пошукувачами для майбутнього працевлаштування
ДВ Лубко, ДВ Лубко
2019
Особливості використання єдиного інформаційного інтернет-ресурсу EURES з послуг трудового посередництва з боку роботодавців
ДВ Лубко, ДВ Лубко
2019
Вирішення задачі по визначенню технологічних параметрів процесу простого обтягування
ІВ Пихтєєва, ОВ Івженко, ДВ Лубко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20