Наталія Валентинівна Лахно
Наталія Валентинівна Лахно
доцент кафедри української мови, Київський університет імені Бориса
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Префіксальна сполучуваність дієслів руху в сучасній українській мові
НВ Лахно
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01/НВ Лахно.–Київ, 2006.–19 с, 2006
92006
Актантний розподіл семантики префіксальних дієслів
НВ Лахно
Типологія та функції мовних одиниць, 105-115, 2015
32015
Функціональна характеристика іменних придієслівних актантів
НВ Лахно
Мовознавчий вісник, 104-109, 2015
22015
Аспектуальний характер сфери актантного розподілу семантики дієслова
НВ Лахно
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2018
12018
Категорія фазовості в системі актантної функціональності.
НВ Лахно
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
12017
ПРОБЛЕМА ЗВ’ЯЗКУ РОДІВ ДІЇ ІЗ СИСТЕМОЮ АКТАНТНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
НВ Лахно
Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки …, 2019
2019
Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові
НВ Лахно
Studia Philologica, 2017
2017
Особливості актантного розподілу семантики абсолютивів
НВ Лахно
Studia philologica, 91-96, 2016
2016
Actant Distributing of Semantics of Prefixed Verbs
Н Лахно
Типологія та функції мовних одиниць, 105-115, 2015
2015
Гайдаш АВ The portrait of the old lady in Eric Coble’s The velocity of autumn.................... 101
ИР Буниятова, ОС Зубченко, ЕО Палійчук, ІА Редька, ЮІ Торговець, ...
Афанасьєв Ілля Юрійович—доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналіс-тики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук …
АВ Гайдаш, ОЮ Грипас, ОС Зубченко, НП Ізотова, ЛП Калитюк, ...
СЕМА ІНТЕНСИВНОСТІ ЯК БАЗА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВТОРИННИХ ЗНАЧЕНЬ
НВ Лахно
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12