Подписаться
Наталія Валентинівна Лахно
Наталія Валентинівна Лахно
доцент кафедри української мови, Київський університет імені Бориса
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Префіксальна сполучуваність дієслів руху в сучасній українській мові
НВ Лахно
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01/НВ Лахно.–Київ, 2006.–19 с, 2006
112006
Актантний розподіл семантики префіксальних дієслів
Н Лахно
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
72015
Функціональна характеристика іменних придієслівних актантів
НВ Лахно
Мовознавчий вісник, 104-109, 2015
72015
Аспектуальний характер сфери актантного розподілу семантики дієслова
НВ Лахно
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2018
52018
ПРОБЛЕМА ЗВ’ЯЗКУ РОДІВ ДІЇ ІЗ СИСТЕМОЮ АКТАНТНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ
НВ Лахно
Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки …, 2019
22019
Категорія фазовості в системі актантної функціональності.
НВ Лахно
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
22017
ОСОБЛИВОСТІ АКТАНТНОГО РОЗПОДІЛУ СЕМАНТИКИ МОДАЛЬНИХ КВАЗІПАСИВІВ
НВ Лахно
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1202021, 0
1*
СЕМА ІНТЕНСИВНОСТІ ЯК БАЗА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВТОРИННИХ ЗНАЧЕНЬ
НВ Лахно
1*
Особливості формування перехідних лексико-семантичних варіантів дієслів руху
НВ Лахно
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1202127, 2021
2021
Relation of aspects of verbal action to an actant functionality system
НВ Лахно
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
Aspectual nature of the sphere of actant distribution of verbs semantics
НВ Лахно
Науковий вісник Херсонського державного університету Серія …, 2018
2018
Word-building potentials of lexical-semantic variants on the designation of time
НВ Лахно
Advanced technolocies of science and education, 101-112, 2018
2018
Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові
НВ Лахно
Studia Philologica, 2017
2017
Actant focus semantics of verb suffixes
НВ Лахно
Studia Philologica, 17-24, 2017
2017
Особливості актантного розподілу семантики абсолютивів
НВ Лахно
Studia Philologica, 2016
2016
External and internal valence of the verb as a form of realization of the actant functionality
НВ Лахно
Соціум. Наука. Культура, 67-79, 2016
2016
Functional characteristics of nominal adverbial actants
НВ Лахно
Мовознавчий вісник, 104-109, 2015
2015
Actant Distributing of Semantics of Prefixed Verbs
Н Лахно
Типологія та функції мовних одиниць, 105-115, 2015
2015
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВАЛЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
НВ Лахно
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка …, 2006
2006
КОНТЕКСТНЕ ВАРІЮВАННЯ СЕМИ СПРЯМУВАННЯ У НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ
НВ Лахно
Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії”, 110-112, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20