Підписатись
Наталія Валентинівна Лахно
Наталія Валентинівна Лахно
доцент кафедри української мови, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Префіксальна сполучуваність дієслів руху в сучасній українській мові
НВ Лахно
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01/НВ Лахно.–Київ, 2006.–19 с, 2006
122006
Актантний розподіл семантики префіксальних дієслів
Н Лахно
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
72015
Функціональна характеристика іменних придієслівних актантів
НВ Лахно
Мовознавчий вісник, 104-109, 2015
72015
Аспектуальний характер сфери актантного розподілу семантики дієслова
НВ Лахно
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2018
52018
Проблема зв’язку родів дії із системою актантної функціональності
НВ Лахно
Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки …, 2019
22019
Категорія фазовості в системі актантної функціональності.
НВ Лахно
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
22017
Особливості актантного розподілу семантики модальних квазіпасивів
НВ Лахно
Вчені записки Таврійського національного університету ім. ВІ Вернадського 3 …, 2020
12020
Сема інтенсивності як база для формування вторинних значень
НВ Лахно
Studia Linguistica, 230-235, 2010
12010
Semantic evolution of a lexeme in historical context: analysis of changes in its meaning and usage
ТЛ Видайчук, НП Русаченко, НВ Лахно, КЮ Ладоня, ОО Коротун
Multidisciplinary Science Journal, 1-6, 2024
2024
Рецензія Лахно НВ на дисертацію Кучер Альони Сергіївни «Прагматика синтаксичних засобів у художніх творах Івана Франка»
АС Кучер
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023
2023
Дієслова руху як засіб просторової локалізації дії
НВ Лахно
ІІI International scientific and practical conference" Collective Thinking …, 2023
2023
Робоча програма навчальної дисципліни" Сучасна українська літературна мова. Морфеміка і словотвір"
НВ Лахно
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Проблеми лексикографічного опису зворотних дієслів
НВ Лахно
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2023
2023
Нерозчленовані суб’єктно-об’єктні структури у сфері актантної функціональності
НВ Лахно
Закарпатські філологічні студії 1 (21), 61-65, 2022
2022
Робоча програма навчальної дисципліни. Українські студії. Культура усного і писемного мовлення (українська)
НВ Лахно
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Особливості формування перехідних лексико-семантичних варіантів дієслів руху
НВ Лахно
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2021
2021
Relation of aspects of verbal action to an actant functionality system
НВ Лахно
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2019
2019
Aspectual nature of the sphere of actant distribution of verbs semantics
НВ Лахно
Науковий вісник Херсонського державного університету Серія …, 2018
2018
Word-building potentials of lexical-semantic variants on the designation of time
НВ Лахно
Advanced technolocies of science and education, 101-112, 2018
2018
Phase category in the actant functionality system
НВ Лахно
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20