Петро Мацьків
Петро Мацьків
доктор філологічних наук, професор Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Франка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептосфера Бог в українському мовному просторі: Монографія
П Мацьків
Дрогобич: Коло, 2007
652007
Концептосфера БОГ в українській мовній картині світу: біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси
ПВ Мацьків
Режим доступу: http://zinki. ru/book/kognitivnaya-lingvistika, 2008
282008
Особливості функціонування поняттєвого поля Бог у словниково-діахронному дискурсі
ПВ Мацьків
Лінгвістика. Збірник наукових праць.–Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса …, 2008
62008
Мовна картина світу в контексті суміжних наукових понять
ПВ Мацьків
Науковий вісник ДДПУ ім. Івана Франка. Серія «Філологічні науки …, 2017
22017
Українські переклади Біблії: семасіологічний аспект
ПВ Мацьків
Вісник Сумського державного університету 1, 168-172, 2006
22006
Розуміння віри в біблійному тексті: лінвокультурологічний аспект
П Мацьків
Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс, 8-12, 2016
12016
Функціонально-семантичні особливості християнських те онімів у біблійному та фольклорному текстах
П Мацьків
Проблеми гуманітарних наук. Випуск 26, 45-58, 2011
12011
Переферійна зона поняттєвого поля" Священна особа" в словниково-діахронному дискурсі
ПВ Мацьків
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2010
12010
Семантична опозиція Божі якості/людські якості в біблійному дискурсі
ПВ Мацьків
Проблеми зіставної семантики. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 401-406, 2009
12009
Рецензія на монографію: Ковтун АА Семантична деривація в релігійній лексиці української мови. Чернівці: Технодрук, 2018. 528 с.
П Мацьків
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 112-113, 2018
2018
Особливості функціонування дієслів мовлення в біблійному тексті
П Мацьків
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія, 98-106, 2018
2018
Назви релігійних свят як невід’ємний складник української народнопісенної онімії
N Kołesnyk
Studia Ucrainica Varsoviensia, 111-128, 2018
2018
Фонетичні особливості апостольських імен в українських версіях Біблії
ПВ Мацьків
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 216-221, 2017
2017
Cимволічні значення лексеми кров у біблійному тексті
ПВ Мацьків, ЮП Штибель
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2017
2017
ДАВНІ ВІРУВАННЯ УКРАЇНЦІВ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
П Мацьків
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 2017
2017
Семантичний обшир лексеми віра: словниково-діахронний та фразеологічний аспекти
П Мацьків
Проблеми гуманітарних наук. Серія Філологія, 2016
2016
The image-bearing potential of proverbs with the component of the eye in «Galician-Ruthenian Folk Bywords»
П Мацьків
Типологія та функції мовних одиниць, 102-109, 2016
2016
Образний потенціал паремій з компонентом голова в Галицько-руських народних приповідках
П Мацьків
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 162-169, 2015
2015
Назви священної дії в біблійному тексті
П Мацьків
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 39-45, 2014
2014
Лінгвокогнітивне дослідження біблійного тексту
П Мацьків
Проблеми гуманітарних наук. Філологія, 121–130-121–130, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20