Follow
Зінчук Тетяна Олексіївна; Tetyana Zinchuk (ORCID: 0000-0002-5143-2394)
Зінчук Тетяна Олексіївна; Tetyana Zinchuk (ORCID: 0000-0002-5143-2394)
д.е.н., професор, Поліський національний університет, кафедра міжнародних економічних відносин та
Verified email at polissiauniver.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки
ТО Зінчук, T Zinchuk
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2008
1502008
Institutional transformation of Ukraine’s agricultural sector
T Zinchuk, N Kutsmus, O Kovalchuk, V Dankevych, T Usiuk
Review of Economic Perspectives 17 (1), 57, 2017
462017
Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України
ТО Зінчук
Економіка України, 74-88, 2006
312006
Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель
ТО Зінчук, ВЄ Данкевич
Економіка АПК, 84-92, 2016
282016
Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду
ТО Зінчук, ВІ Ткачук
Економіка АПК, 27-34, 2011
282011
Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції
ОМ Бородіна
Ужгород: ІВА, 383-385, 2006
272006
Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки
ТО Зінчук, КМ Кащук
Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки …, 2012
222012
Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України
А Скрипник, Т Зінчук
Економiст, 16, 2009
212009
Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна–ЄС
ТО Зінчук
ТОВ" Ред. міжнар. наук.-вироб. журн." Економіка АПК", 2015
202015
Sotsioekonomichnyi rozvytok silskoho hospodarstva i sela: suchasnyi vymir [Socioeconomic development of agriculture and rural areas: a modern dimension]
OM Borodina, IV Prokopa, VV Yurchyshyn, OL Popova, TO Zinchuk, ...
Kyiv: In-t ekon. ta prohnozuv.[In Ukrainian], 2012
202012
Problemy adaptatsii ahrarnoho sektoru ekonomiky do umov Uhody pro zonu vilnoi torhivli Ukraina-EU [Problems of adaptation of the agrarian sector of the economy to the terms of …
TO Zinchuk
Ekonomika APK: mizhnar. nauk.-vyrob. zhurn.–Economic AIC, 79-87, 2015
162015
Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика
ТО Зінчук
Режим доступу: http://www. dlib. com. ua, 2009
162009
Аграрна політика України: можливості та перспективи інтеграції в ЄС
Т Зінчук
Економіка України, 61, 2000
162000
Еколого-економічні аспекти розвитку біоенергетики в ЄС: нові тенденції та перспективи для України
ТО Зінчук
Вісн. Держ. агроекол. ун-ту: Наук.-теорет. зб., 234-246, 2007
152007
Кон'юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України
ТО Зінчук
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
142013
Методологічні підходи до оцінки умов та результатів сільського розвитку
ТО Зінчук, НМ Куцмус
Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту: Наук.-теор. зб. 2 (1 (26)), 3-11, 2010
142010
Yevropeiska intehratsiia: problemy adaptatsii ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [European integration: problems of adaptation of the agrarian sector of the Ukrainian economy]
TO Zinchuk
DAEU, Zhytomyr, Ukraine, 2008
142008
The European Experience of the Formation of the Agricultural Land Market
T Zinchuk, V Dankevych
Ekonomika APK, 84-92, 2016
132016
Нова парадигма сільського розвитку Європейського Союзу: перспективи для України
ТО Зінчук
Актуальні проблеми економіки, 104-114, 2007
132007
Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку
ТО Зінчук, ЄВ Левківський
Економіка АПК, 39-49, 2019
122019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20