Зінчук Тетяна Олексіївна; Tetyana Zinchuk (ORCID: 0000-0002-5143-2394)
Зінчук Тетяна Олексіївна; Tetyana Zinchuk (ORCID: 0000-0002-5143-2394)
д.е.н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет Zhytomyr National
Підтверджена електронна адреса в znau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки
ТО Зінчук, T Zinchuk
Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет», 2008
1312008
Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України
ТО Зінчук
Економіка України, 74-88, 2006
322006
Institutional transformation of Ukraine’s agricultural sector
T Zinchuk, N Kutsmus, O Kovalchuk, V Dankevych, T Usiuk
Review of Economic Perspectives 17 (1), 57-80, 2017
292017
Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду
ТО Зінчук, ВІ Ткачук
Економіка АПК, 27-34, 2011
272011
Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції
ОМ Бородіна
Ужгород: ІВА, 383-385, 2006
272006
Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель
ТО Зінчук, TА Зинчук, ВЄ Данкевич, ВЕ Данкевич
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Луганський …, 2016
252016
Кон’юнктура європейського аграрного ринку: тенденції та перспективи для України
ТО Зінчук
Таврійський державний агротехнологічний університет, 2013
182013
Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна–ЄС
ТО Зінчук
ТОВ" Ред. міжнар. наук.-вироб. журн." Економіка АПК", 2015
172015
Експортний потенціал та ризики аграрного сектору України
А Скрипник, Т Зінчук
Економiст., 16, 2009
172009
Аграрна політика України: можливості та перспективи інтеграції в ЄС
ТО Зінчук
Національна академія наук України; Міністерство економічного розвитку і …, 2000
162000
Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика
ТО Зінчук
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2009
152009
Нова парадигма сільського розвитку Європейського Союзу: перспективи для України
ТО Зінчук
Актуальні проблеми економіки, 104-114, 2007
132007
Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки
ТО Зінчук, КМ Кащук
Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки …, 2012
112012
Yevropeiska intehratsiia: problemy adaptatsii ahrarnoho sektora ekonomiky: monohrafiia [European integration: problems of adaptation of the agrarian sector of the economy …
TO Zinchuk
Zhytomyr: DVNZ “Derzhavnyi ahroekolohichnyi universytet”,–384 p.[in …, 2008
112008
Yevropeiska intehratsiia: problemy adaptatsii ahrarnoho sektora ekonomiky
TO Zinchuk
European integration: problems of the agricultural sector adaptation], State …, 2008
102008
Интеграционные процессы в контексте формирования аграрного рынка
ТА Зинчук, ВИ Романчук
Региональные аспекты аграрных преобразований: политика, реструктуризация …, 2003
102003
Принади сільських територій: новий теоретико-методологічний підхід чи забута потреба сільського розвитку?
ТО Зінчук, НМ Куцмус
Сталий розвиток економіки, 155-161, 2012
92012
Експортна складова розвитку аграрного сектору та продовольча безпека
АВ Скрипник, ТЮ Зінчук
Економіка АПК, 73-80, 2010
92010
Мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств: методи оцінки
ОС Бакуліна, ТО Зінчук
Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації : матеріали Міжнар …, 2010
9*2010
Методологічні підходи до оцінки умов та результатів сільського розвитку
ТО Зінчук, НМ Куцмус
Вісн. Житомир. нац. агроекол. ун-ту: Наук.-теор. зб. 2 (1 (26)), 3-11, 2010
92010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20