Кафедра дошкільної та початкової освіти
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Взаємозвязок естетичної та екологiчної пiдготовки вчителя в системі професійної освіти
ГС Тарасенко
Вертикаль, 2006
1132006
Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві
НВ Гавриш
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
562002
Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя: методологічний аспект
ГС Тарасенко
Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня 112, 1997
401997
Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя
ГС Тарасенко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003
362003
Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя
ГС Тарасенко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003
362003
Формування естетико–екологiчної культури вчителя
ГС Тарасенко
Автореф. дис.... докт. пед. наук, 1996
331996
Українська народна педагогіка. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Г Кіт, Г Кот, Г Тарасенко
Вінниця: ПП “Едельвейс і К”, 2008
312008
Відкрийте дітям дивосвіт природи: порадник для батьків з виховання душі і серця дитини
Г Тарасенко
Вінниця, 2008
272008
Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання
ГС Тарасенко
К.: Рута 207, 2000
272000
Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчителя початкових класів
ГГ Кіт, ГГ Кит
ВДПУ, Вінниця, 2005
232005
Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі
ОП Грошовенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2007
212007
Естетична цінність природи в системі стратегічних орієнтирів екологічного виховання
ГС Тарасенко
Педагогіка і психологія, 170-177, 1997
201997
Виховний процес у контексті оновлення парадигмальних підходів до сучасної освіти
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2010
192010
Нові підходи до виховання дітей і молоді в контексті культурологічної парадигми освіти
ГС Тарасенко
Наук. вісник Чернівецького університету.–Чернівці: Рута, 167-172, 2005
162005
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
НО Пахальчук
спец. 13.00. 04/Наталя Олександрівна Пахальчук.–Вінницький держ. пед. ун-т …, 2008
142008
Теоретико-методологічні засади формування діалогічної культури в майбутніх вчителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін
ОА Голюк
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 0
14
Виховний потенціал учителя в контексті його професійної культури
Г Тарасенко
132012
Формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів через організацію волонтерської діяльності
ОМ Гомонюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
132012
Інтегративність естетико-професійної підготовки вчителя як соціально важливий результат гуманітаризації вищої педагогічної освіти
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2006
132006
Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти
ГС Тарасенко, БІ Нестерович
ВІСНИК Житомирського державного університетуту., 12-15, 2005
132005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20