Підписатись
Гордєєв Володимир Іванович
Гордєєв Володимир Іванович
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво «Право», 2005
742005
Правове забезпечення виробництва органічної продукції аквакультури
ВІ Гордєєв
Правові засади ведення органічного землеробства, 29-30, 2017
52017
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
52013
Формування регіональних танців українського Полісся та взаємовплив національних культур сусідніх народів
В Гордєєв
Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство, 244-248, 2012
52012
Правове регулювання оренди водних об’єктів в Україні
МС Костюченко, ВІ Гордєєв
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018, 0
5
Окремі проблеми застосування земельного законодавства
ВІ Гордєєв
22013
До питання удосконалення водного законодавства
ВІ Гордєєв
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
12012
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ВІ Гордєєв
На сторожі земельного ладу: до 20-річчя Земельного кодексу, 167, 2021
2021
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 2 КУРС: ЗАНЯТТЯ ПОСЕРЕД ЗАЛИ, ОПИС ТАНЦЮ" БУЯНСЬКИЙ СКАКУНЕЦЬ"," КРУТЯХ"
В Гордєєв, А Завалін
О. Зень 2021, 252-342, 2021
2021
Питання судової практики щодо кондикційних відносин при використанні земельних ділянок
ВІ Гордєєв
Юрайт, 2020
2020
Актуальні питання застосування земельного законодавства в сучасній судовій практиці
ВІ Гордєєв
НДІ ПЗІР НАПрНУ, 2019
2019
Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини
ВА Гордєєв
Культура України. Cерія: Мистецтвознавство, 135-143, 2019
2019
ЛЕКСИКА НАРОДНИХ ТАНЦІВ РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ У КОНТЕКСТІ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
В ГОРДЄЄВ
2019
Формування структурно-образних та символічних особливостей хореографічної лексики українського народного танцю
В Гордєєв
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство, 213-222, 2018
2018
ПРИЙНЯТТЯ ТА ВПЛИВ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ НА ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
ВІ Андрейцев, ГІ Балюк, АП Гетьман, ВІ Гордєєв, ІІ Каракаш, ...
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний …, 2018
2018
Правове забезпечення здійснення аквакультури на умовах оренди
ВІ Гордєєв
Розвиток організаційно-правових форм господарювання, 76, 2014
2014
Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Митне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
МГ Шульга, ВЯ Настюк, СА Трофімов, АВ Руденко, ОМ Шевчук
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Проблеми застосування законодавства при здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель
ВІ Гордєєв
Круглий стіл, 32, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Земельне право"(галузь знань 0304" право", освітньо-кваліфікаційний рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401" Правознавство"
МВ Шульга, ТВ Лісова, ВІ Гордєєв, СВ Шарапова, ЛВ Лейба
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Співвідношення земельного і водного законодавства
ВІ Гордєєв
видавництво" ГО «Причорноморська фундація права»", 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20