NATALIYA GLINSKAYA (Наталья Глинская, Наталля Глинська)
NATALIYA GLINSKAYA (Наталья Глинская, Наталля Глинська)
Senior Researcher in Аcademician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime
Подтвержден адрес электронной почты в домене aprnu.rol.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія
НВ Глинська
НВ Глинська–Харків, 2015
662015
Обґрунтування рішень у кримінальному процесі
НВ Глинська
дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук 12 (09), 2003
262003
Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання
ОГ Шило, НВ Глинська, ЛМ Москвич
Питання боротьби зі злочинністю, 202-220, 2014
102014
Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі: монографія
ВІ Борисов, НВ Глинська, ВС Зеленецький, ОГ Шило
Х.: Сх.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 352, 2005
62005
Проблемні питання застосування запобіжних заходів щодо жінок у кримінальному процесі України
ІГ Голуб
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
52014
Обґрунтованість подання слідчого та постанови суду про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту як гарантія дотримання права кожного на свободу та особисту …
О Шило, Н Глинська
Юрист України, 31-33, 2003
52003
Обґрунтованість рішень у кримінальному процесі
НВ Глинська
Харків, 2003, 0
5
Класифікація кримінальних процесуальних рішень та її значення для визначення специфіки стандартів їх доброякісності
НВ Глинська
Питання боротьби зі злочинністю, 142-155, 2014
32014
Алгоритмізація кримінального провадження як антикорупційний стандарт кримінального процесуального законодавства
ОГ Шило, НВ Глинська
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 137-144, 2013
32013
Інструментарій оцінки кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування і прокурора
НВ Глинська
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць.–Х.: Право, 182-194, 2010
32010
Учасники кримінального провадження, що здійснюють функцію обвинувачення в кримінальному провадженні України і Польщі
ТВ Садова
Прикарпатський юридичний вісник, 104-108, 2016
22016
Дотримання прав людини при затриманні жінок у кримінальному процесі
ІГ Голуб
Часопис Національного університету Острозька академія. Сер.: Право, 2014
22014
Судовий та відомчий контроль і його значення на етапі закриття кримінального провадження
СІ Ковальов
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2014
22014
Правова технологія прийняття кримінальних процесуальних рішень як один з антикорупційних стандартів кримінального процесуального законодавства
НВ Глинська
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
22014
Поняття забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень
НВ Глинська
видавництво" Право", 2012
22012
Стандарт неупередженості сторони обвинувачення в розумінні ч. 2 ст. 9 КПК України: значення та критерії
НВ Глинська
Вісник кримінального судочинства, 25-32, 2017
12017
Гармонізація законодавства України та країн європейської співдружності у сфері здійснення провадження в кримінальних справах
ТВ Садова, ВА Савченко
Прикарпатський юридичний вісник, 41-45, 2015
12015
Своєчасність кримінальних процесуальних рішень
НВ Глинська
Часопис Національного університету Острозька академія. Сер.: Право, 2014
12014
Сучасна кримінальна процесуальна політика як чинник формування концепту якості кримінальних процесуальних рішень
НВ Глинська
Право і суспільство, 205-210, 2014
12014
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ
ОГ Шило, НВ Глинська
Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 27 (2), 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20