Подписаться
Olena Kovaliuk
Olena Kovaliuk
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Virology
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Микрометод определения интерферонового статуса человека в пробах цельной крови
ИВ Дзюблик, ЛД Кривохатская, ЕП Трофименко, ЕВ Ковалюк
Лаборат. диагностика, 34-37, 2001
592001
Папіломавірусна інфекція: погляд на проблему лікаря-вірусолога
ІВ Дзюблик, ОВ Ковалюк
Український хіміотерапевтичний журнал, 98-106, 2012
92012
Молекулярные методы диагностики в изучении циркуляции различных генотипов ротавирусов среди детей в Украине
ИВ Дзюблик, ОВ Обертинская, СА Соловьев
Т 5, 42-44, 2010
92010
Застосування швидких імунохроматографічних тестів в діагностиці ротавірусної інфекції у дітей в спеціалізованих дитячих лікувальних закладах
ІВ Дзюблик, ОВ Ковалюк, ОВ Обертинська, ОО Костенко
Інформаційний лист № 247. К., 2005. 4 с, 2005
72005
Швидкі ІХА-тести для етіологічної діагностики інфекційних захворювань людини
ІВ Дзюблик, ОВ Обертинська, ЯО Дзюблик, ІФ Самборська, ...
ІВ Дзюблик, ОВ Обертинська, ЯО Дзюблик, ІФ Самборська, ОВ Ковалюк, СΓ …, 2013
52013
Мікрометоди визначен ня інтерферонового статусу люди ни у пробах цільно крові/Дзюб лик ІВ, Кривохатська ЛД, Тро хименко ОП, Ковалик ОВ
ІВ Дзюблик
Ла бораторна діагностика, 34, 2004
52004
A cost minimization analysis of α2b-interferon supplementation in complex pharmacotherapy of rotavirus infection in newborns
SO Soloviov, SH Ubohov, TA Aleksandrina, OV Kovaliuk, IV Dziublyk, ...
Česká a slovenská farmacie№ 69. 2020. P. 83–89., 2020
32020
Операційні характеристики ефективності сучасних тестів в етіологічній діагностиці вірусних інфекцій та їх інтерпретація
ІВ Дзюблик, СО Соловйов, ОВ Ковалюк, ОП Трохименко
Профілактична медицина№ 3-4 (29)/2017.-С. 103-120, 2017
32017
Вирусные заболевания кишечника у детей
АБ Надрага, ГО Литвин, ИВ Дзюблик, ОВ Обертинська, ...
Перинатология и педиатрия, 107-107, 2008
32008
Ротавірусна інфекція в пологовому будинку за даними вірусологічних обстежень
ЄЄ Шунько, ІВ Дзюблик, ІП Тунда, ГІ Барбова, ОВ Ковалюк
32000
Ротавірусна інфекція в пологовому будинку за даними вірусологічних обстежень
ЄЄ Шунько, ІВ Дзюблик, ІП Тунда, ГІ Барбова, ОВ Ковалюк
32000
Rotaviruses and Noroviruses as Etiological Agents of Acute Intestinal Diseases of Ukrainian Children
SO Soloviov, TS Todosiichuk, OV Kovaliuk, GM Filippelli, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (8), 4660, 2022
22022
Етіологічна діагностика гострих вірусних інфекцій: роль у сучасній системі охорони здоров’я та економічна ефективність
ІВ Дзюблик, СО Соловйов, ОВ Ковалюк
Інфекційні хвороби, 46-53, 2018
22018
Клініко-епідеміологічне обґрунтування комбінованої стратегії скринінгу захворювань шийки матки серед жінок України
СО Соловйов, ГП Артемчук, ОВ Ковалюк, ІВ Дзюблик
22015
Формування методології фармакоекономічного аналізу стратегій скринінгу патологій-предикторів раку шийки матки
СО Соловйов, ОВ Ковалюк, ІВ Дзюблик, ОА Олійник
Проблеми військової охорони здоров'я, 328-335, 2015
22015
Значение современных методов лабораторной диагностики в скрининге рака шейки матки
ЕА Олейник, ЕП Завадецкая, АГ Лунева, ТТ Федорова, ЕВ Ковалюк, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 642-648, 2014
22014
Ефективність швидких імунохроматографічних тестів у діагностиці ВІЛ–інфекції в Україні
ІВ Дзюблик, ОВ Ковалюк
Лабораторна діагностика, 35, 2006
22006
Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму
ІВ Дзюблик, ОВ Ковалюк, СО Соловйов, ГГ Ковалишин, СВ Степанюк
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 38-46, 2017
12017
Ретроспективний аналіз ефективності застосування рекомбінантного альфа 2-інтерферону в комплексному лікуванні новонароджених дітей з ротавірусною інфекцією
ІВ Дзюблик, ОВ Ковалюк, СО Соловйов
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 42-50, 2017
12017
Дослідження чинників, що впливають на формування асортименту дитячого взуття
ГЄ Лобанова, ОВ Ковалюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20