Підписатись
Грубяк (Бобрівець) Світлана Володимирівна
Грубяк (Бобрівець) Світлана Володимирівна
к.е.н., доцент кафедри економіки та економічної теорії, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податковий облік: Навчальний посібник
ВМ Панасюк, ЄК Ковальчук, СВ Бобрівець
Тернопіль: Карт-бланш, 2002
492002
Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність
ВМ Панасюк, ЄК Ковальчук, СВ Бобрівець
Тернопіль: Астон, 2003
212003
Аналіз фінансово-економічного стану промислового підприємства
СВ Грубяк
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
142015
Сучасні аспекти розроблення і прийняття управлінських рішень
СВ Грубяк
Економіка та суспільство, 201-204, 2017
112017
Методичні підходи до аналізу і оцінки ефективності функціонування газорозподільних підприємств
СВ Грубяк
102013
Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи України в сучасних умовах
СВ Грубяк, НВ Навольська
Інноваційна економіка, 23, 2011
62011
Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції
НВН С.В. Грубяк
Інноваційна економіка, 2011. - № 2 (21). – С. 180-185, 180-185, 2011
5*2011
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів
ПС Бабій, СВ Бабій, ОМ Бачинська, ДІ Берницька, ОС Білан, ...
Крок, 2014
42014
Обгрунтування системи показників, що характеризують ефективність управління витратами виробництва
КЄК Бобрівець С.В., Панасюк В.М.
Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТАНГ, С. 69-76, 2002
3*2002
Дослідження шляхів підвищення ефективності діяльності газотранспортних підприємств
СВ Грубяк
Економіка і суспільство, 342, 2018
22018
Дослідження особливостей формування організаційної культури підприємства
СВ Грубяк
Інфраструктура ринку, 104-109, 2019
2019
Дослідження шляхів підвищення ефективностіі діяльності газотранспортних підприємств
Г Світлана
Економіка і суспільство, 340-345, 2018
2018
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
СВ Грубяк
Організаційний комітет, 42, 2018
2018
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
ВВ Готра, МІ Ігнатко, ВА Анісімов, ІГ Благун, ИГ Бритченко, НВ Бунтова, ...
Видавничий дім «Гельветика», 2017
2017
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИХ І ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
СВ Грубяк
ББК 65.9 (4Укр) 011 Р 64, 174, 2017
2017
Підприємницькі ризики: поняття, сутність, види
СВ Грубяк
Інфраструктура ринку, С. 136-139, 2016
2016
Методологія формування стратегіі управління витратами газорозподільних підприємств
СВ Грубяк
Економіка та суспільство, С.138-144, 2016
2016
Теоретичні основи сутності господарських рішень
СВ Грубяк
Науковий вісник ХДУ., 2015
2015
Оцінка ефективності системи управління трудовим потенціалом підприємства
СВ Грубяк, НВ Навольська
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів …, 2014
2014
Мотиваційні та правові аспекти забезпечення ефективної діяльності газорозподільних підприємств
СВ Грубяк
Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20