Олег Гринів
Олег Гринів
Професор, доктор філософських наук, письменник, журналіст
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська націологія: від Другої світової війни до відродження держави. Історичні нариси
О Гринів
Львів: Світ 592, 2004
232004
Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог
О Гринів
Львів: Місіонер, 1994
231994
Україна і Росія: партнерство чи протистояння?(Етнополітологічний аналіз)
О Гринів
Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1996
211996
Українська націологія: ХІХ–початок ХХ століття. Історичні нариси/Олег Гринів
О Гринів
Львів: Світ, 2005
192005
Національно-духовне відродження: історія і сучасні проблеми
О Гринів
Львів: Месіонер, 1995
191995
Історія української філософії
О Гринів
92015
Партії в політичній системі перехідного періоду: українська практика і світовий досвід
ВА Базів
ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00. 02 «Політичні інститути та процеси …, 1999
71999
Аналіз підходів до дослідження психологічного благополуччя особистості
О Гринів
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 25-34, 2014
62014
Українська націологія між світовими війнами. Історичні нариси/Гринів Олег
О Гринів
Л.: Світ, 2008
52008
Збуджена Україна: самоствердження нації після контузії населення: непретензійні нотатки/Олег Гринів
О Гринів
Львів:«Тріада Плюс, 2004
52004
українська національна ідея як засіб національного самоусвідомлення/Гринів О
О Гринів
Львів: Інститут народознавства Національної академії наук України, 1999
51999
Філософія: курс лекцій для аспірантів
О Гринів
ЛДУФК, 2015
42015
Конструктивне подолання життєвих криз як детермінанта психологічного благополуччя особистості в ранній дорослості
О Гринів
Психологія особистості, 173-179, 2013
42013
Детермінанти психологічного благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості
ОМ Гринів
Проблеми сучасної психології 29, 2015
32015
Культурно-цивілізаційна визначеність України (теоретико-методологічні проблеми)
О Гринів
32012
За скрижалями незбагненного чину: непретензійні нотатки
ОІ Гринів
Тріада плюс, 2010
32010
Спокута Малоросії: державотворення без парадоксів. Непретензійні нотатки/Олег Гринів
О Гринів
Л.: Світ, 2001
32001
Імператив Володимира Мономаха: Непретензійні нотатки
ОІ Гринів
32000
Антропоцентризм у філософських поглядах Тараса Шевченка (Соціальний і часовий контекст)
О Гринів
22014
Українська національна ідея як проблема науки
О Гринів
Етнічна історія народів Європи, 4–8-4–8, 2001
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20