Подписаться
Бачо Роберт Йосипович (Bacsó Róbert, Bacho Robert)
Бачо Роберт Йосипович (Bacsó Róbert, Bacho Robert)
Rákóczi Ferenc II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmf.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Information management: The key driver of the economic system’s development
R Bacho, R Pukala, S Hlibko, N Vnukova, P Pola
Bacho, R., Pukala, R., Hlibko, S., Vnukova, N., Pola, P.(2019). Information …, 2019
352019
Стан формування доходної частини бюджету України в сучасних кризових умовах
РЙ Бачо, ЕЙ Иллар, ЄЙ Бачо
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
282014
Страхове підприємництво регіону: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія
НН Пойда-Носик, РЙ Бачо
Ужгород: Мистецька Лінія 232, 3, 2010
262010
Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти)
РЙ Бачо
152016
Оцінка ролі місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової безпеки органів місцевого самоврядування
РЙ Бачо, НМ Гапак, ЕЙ Иллар
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
152013
Регулювання та безпека розвитку страхового пiдприємництва в регiонi: Монографiя
НН Пойда-Носик, РЙ Бачо, МВ Тимчак
Ужгород: Мистецька Лінія, 2012
142012
Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют)
РЙ Бачо
Бізнес Інформ, 294-298, 2015
132015
Кomparatyvnyj analiz modelej organizacii'nadannja poslug z buhgalters' kogo obliku: autsorsyng, insorsyng, kosorsyng
RJ Bacho, VK Makarovych
Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu 2 …, 2019
82019
Rynky nebankivskykh finansovykh posluh: rehuliuvannia rozvytku (instytutsiini ta analitychni aspekty)[Non-banking financial services markets: development regulation …
RJ Bacho
Uzhgorod: Rik-U [in Ukrainian], 2016
82016
Сучасний стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг України
РЙ Бачо
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 180-183, 2015
82015
Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг
РЙ Бачо, ВК Макарович
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 11-16, 2019
72019
Derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh v umovakh funktsionuvannia virtualnykh valiut (kryp-tovaliut)
RI Bacho
Biznes Inform–Business Inform 11, 294-298, 2015
72015
Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг
НМ Внукова, ОС Безродна, ОМ Колодзієв, ІМ Чмутова, ...
НДІ ПрЗІР НАПрН України, 2020
62020
Перспективи розвитку страхового підприємництва в Україні
РЙ Бачо
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірн. наук …, 2009
62009
A hitelszövetkezetek gazdaságélénkítési szerepe Kárpátalján összefüggésben az Egán Ede-terv megvalósításával
R BACSÓ, G PATAKI
Metszetek 1 (7), 30-62, 2018
5*2018
Інституційні аспекти впровадження державно-приватного партнерства на ринках небанківських фінансових послуг України
РЙ Бачо
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2017
52017
Rynky nebankivskykh finansovykh posluh: rehuliuvannia rozvytku (instytutsiini ta analitychni aspekty)
RJ Bacho
Uzhhorod: TOV «RIK-U»[in Ukrainian], 2016
52016
теорія та практика регулювання: монографія/НН Пойда-Носик, РЙ Бачо, ІІ Січка
І в туристично-рекреаційну галузь України
Ужгород: Видавництво ФОП Бреза АЕ, 2014
52014
Rehuliuvannia ta bezpeka rozvytku strakhovoho pidpryiemnytstva v rehioni [Regulation and safety of the insurance business in the region]
NN Poyda-Nosyk, RY Bacho, МV Tymchak
Uzhgorod: Mystetska Liniia [in Ukrainian], 2012
52012
Comparative characteristic of development trends in the Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine
NN Poyda-Nosyk, RJ Bacho, NM Vdovenko
Науковий вісник Полісся 1 (3 (11)), 92-98, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20