Подписаться
Філіппова Марина   / Filippova Maryna
Філіппова Марина / Filippova Maryna
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Modelling of technological process of assemblage by means of IDEF0
МВ Філіппова, МО Демченко, СМ Матвієнко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (3 (62)), 44-47, 2013
9*2013
Методика автоматизованого проектування технології складання виробів приладобудування
СП Вислоух, МВ Філіппова
Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Машинобудування, 111-117, 2006
82006
Технологія оптичного виробництва
ГC Тимчик, МО Маркін, МВ Філіппова
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
52016
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ТЕНЗОМЕТРІЇ
M Filippova, G Bogdan, M Demchenko
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2016
4*2016
Інформаційні основи проектування технології механоскладальних робіт
ВС П., МВ Філіппова
Вісник Національного технічного університету України “Київський …, 2005
4*2005
The peculiarity of the construction of an optical-electronic system for measurement of geometrical parameters of objects in the micrometer range
OM Markina, MO Markin, MV Filippova, D Harasim, K Mussabekov, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2017
32017
Дослідження теплопровідності матеріалів за допомогою методу імпульсної термістометрії
СМ Матвієнко, МВ Філіппова, ОА Мартинчук
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
32015
Diagnostic and treatment equipment for treatment with MRT with the function of synchronization with the biorhythms of the patient's EMR
GS Tymchik, MV Filippova, MA Demchenko, SN Matviienko
32013
Автоматизированное проектирование технологических процессов сборки изделий приборостроения
BC Антонюк, СП Выслоух, МВ Филиппова
Сборка в машиностроении, приборостроении, 3-5, 2007
32007
Исследование точности технологического процесса обработки типовых микромеханических компонентов
ВА Остафьев, ИН Диордица, СФ Петренко, МВ Филиппова
ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ, 83, 2006
32006
ПЕРЕВАГИ РЕАЛІЗАЦІЇ АСК ТП МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ SCADA-СИСТЕМИ В ПОРІВНЯННІ З DCS- ТА PLC-СИСТЕМАМИ
ВМ Бодашко, МВ Філіппова
XI науково-практичної конференції студентів та аспірантів “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ …, 2018
22018
ANALYSIS OF ACOUSTIC DIAGNOSTICS ERRORS OF STRESS STATE FOR SHAPED PROFILES OF METAL STRUCTURES
G Tymchik, M Filippova, M Demchenko
EUREKA: Physics and Engineering, 50-57, 2016
22016
Застосування акустичного методу визначення одновісних механічних напружень у навантажених фасонних профілях
ГС Тимчик, МВ Філіппова, МО Демченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
22016
States diagnostics of elastic waves of steelwork beam elements in metallic industrial structures
MA Demchenko, MV Filippova
Proc. 9th European Conf. Innovations in Technical and Natural Sciences “East …, 2015
22015
Система неруйнівного контролю балочних елементів промислових споруд
МО Демченко, МВ Філиппова, ВМ Безручко
Системи обробки інформації.–Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені …, 2015
22015
Моделювання процесу контролю напружено-деформованого стану металоконструкцій при експлуатації
МО Демченко, МВ Філіппова, СМ Матвієнко, АЛ Іваніцька
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
22014
Автоматизоване планування послідовності складання
D Proskurenko, O Tretyak, M Demchenko, M Filippova
Енергетика і автоматика, 28-44, 2021
1*2021
Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Чисельні методи
СП Вислоух, ОВ Волошко, ГС Тимчик, М Філіппова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
12021
Automated verificationcomplex for mobile communication systems
M Dobroliubova, M Filippova, D Nevgod, M Kovalenko
MECHANICS OF GYROSCOPIC SYSTEMS, 78-90, 2019
12019
ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН
ГА Богдан, МВ Филиппова
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 220191, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20