Підписатись
Філіппова Марина   / Filippova Maryna
Філіппова Марина / Filippova Maryna
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modelling of technological process of assemblage by means of IDEF0
МВ Філіппова, МО Демченко, СМ Матвієнко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (3 (62)), 44-47, 2013
11*2013
Методика автоматизованого проектування технології складання виробів приладобудування
СП Вислоух, МВ Філіппова
Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Машинобудування, 111-117, 2006
82006
Комп’ютерне моделювання процесів і систем. Методи оптимізації
СП Вислоух, О Волошко, ГС Тимчик, М Філіппова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
52023
Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Чисельні методи
СП Вислоух, ОВ Волошко, ГС Тимчик, М Філіппова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
52021
The peculiarity of the construction of an optical-electronic system for measurement of geometrical parameters of objects in the micrometer range
OM Markina, MO Markin, MV Filippova, D Harasim, K Mussabekov, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2017
52017
Технологія оптичного виробництва
ГC Тимчик, МО Маркін, МВ Філіппова
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
52016
Інформаційні основи проектування технології механоскладальних робіт
ВС П., МВ Філіппова
Вісник Національного технічного університету України “Київський …, 2005
5*2005
ANALYSIS OF ACOUSTIC DIAGNOSTICS ERRORS OF STRESS STATE FOR SHAPED PROFILES OF METAL STRUCTURES
G Tymchik, M Filippova, M Demchenko
EUREKA: Physics and Engineering, 50-57, 2016
42016
Analysis of acoustic diagnostics errors of stress state for shaped profiles of metal structures
M Demchenko, G Tymchik, M Filippova
EUREKA: Physics and Engineering, 6, 2016
42016
Автоматизированное проектирование технологических процессов сборки изделий приборостроения
BC Антонюк, СП Выслоух, МВ Филиппова
Сборка в машиностроении, приборостроении, 3-5, 2007
42007
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ТЕНЗОМЕТРІЇ
M Filippova, G Bogdan, M Demchenko
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2016
3*2016
Застосування акустичного методу визначення одновісних механічних напружень у навантажених фасонних профілях
ГС Тимчик, МВ Філіппова, МО Демченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
32016
States diagnostics of elastic waves of steelwork beam elements in metallic industrial structures
MA Demchenko, MV Filippova
Proc. 9th European Conf. Innovations in Technical and Natural Sciences “East …, 2015
32015
Система неруйнівного контролю балочних елементів промислових споруд
МО Демченко, МВ Філиппова, ВМ Безручко
Системи обробки інформації.–Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені …, 2015
32015
Дослідження теплопровідності матеріалів за допомогою методу імпульсної термістометрії
СМ Матвієнко, МВ Філіппова, ОА Мартинчук
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
32015
Моделювання процесу контролю напружено-деформованого стану металоконструкцій при експлуатації
МО Демченко, МВ Філіппова, СМ Матвієнко, АЛ Іваніцька
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
32014
Diagnostic and treatment equipment for treatment with MRT with the function of synchronization with the biorhythms of the patient's EMR
GS Tymchik, MV Filippova, MA Demchenko, SN Matviienko
32013
Исследование точности технологического процесса обработки типовых микромеханических компонентов
ВА Остафьев, ИН Диордица, СФ Петренко, МВ Филиппова
ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ, 83, 2006
32006
ПЕРЕВАГИ РЕАЛІЗАЦІЇ АСК ТП МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ SCADA-СИСТЕМИ В ПОРІВНЯННІ З DCS- ТА PLC-СИСТЕМАМИ
ВМ Бодашко, МВ Філіппова
XI науково-практичної конференції студентів та аспірантів “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ …, 2018
22018
The Application of Acoustic Method for Diagnostics of Structural Shapes Stress Condition
ГС Тимчик, МВ Філіппова, МО Демченко
Research Bulletin of the National Technical University of Ukraine" Kyiv …, 2016
2*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20