Андрушенко Олена (Андрушенко О.Ю., Olena Andrushenko, O. Andrushenko)
Андрушенко Олена (Андрушенко О.Ю., Olena Andrushenko, O. Andrushenko)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Exclusive Adverbials in Middle English
O Andrushenko
Proceedings of the International Scientific Conference «Topical Issues of …, 2017
52017
Information-structural impact on adverbial only evolution in the Middle English language
O Andrushenko
Science and Education in a New Dimension. Philology 5 (116), 10-15, 2017
42017
Інформаційна структура речення та стратегії її маркування в давньоанглійських писемних пам’ятках
ОЮ Андрушенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 33-37, 2011
32011
ЕКСКЛЮЗИВНІ АДВЕРБИ У ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА-СТРУКТУРА ТА СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
O Andrushenko
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
22018
Middle English Exclusives and Word Order Change
O Andrushenko
Linguistics Beyond and Within. Mind, Language, Society: Towards a Unified …, 2017
22017
Middle English Exclusive Focusing Adverbials qua Information Structural Markers.
O Andrushenko
International Conference of English Historical Linguistics-19, 13-14, 2016
22016
Focusing Adverb Only Rise and Evolution in Middle English
O Andrushenko
Linguistics Beyond and Within. Mind, Language, Society: Towards a Unified …, 2015
22015
Теорія інформаційної структури речення: проблеми та перспективи сучасного розвитку
ОЮ Андрушенко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 33-37, 2013
22013
Інформаційна структура речення: сучасні підходи та методи дослідження
ОЮ Андрушенко
Studia philologica, 36-39, 2012
22012
Формальний стан і функціональний діапазон дієслівних перфектних форм у творах Дж. Чосера
СІ Сидоренко, ОЮ Андрушенко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 231-235, 2004
22004
Інформаційно-структурні особливості фокусу у давньоанглійському реченні
ОЮ Андрушенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
12013
Темпоральні адверби в системі маркування інформаційної структури давньоанглійського речення
ОЮ Андрушенко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 209-213, 2012
12012
Информационная структура предложения и стратегии ее маркирования в древнеанглийских памятниках письменности
ЕЮ Андрушенко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 33-37, 2011
12011
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ VII–XVII СТ.
ОЮ Андрушенко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2008
12008
Corpus-based studies of Middle English adverb largely: syntax and information-structure
O Andrushenko
XLinguae 14 (2), 60-75, 2021
2021
On Marking NPs by Exclusive only in EEBO Corpus: Syntactic and Information Structural Considerations
O Andrushenko
2021
СТАНОВЛЕННЯ ФОКУСУЮЧОГО АДВЕРБА ONLY В АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ ХІІ-ХVІІ СТ.
ОЮ Андрушенко
МОВА І КУЛЬТУРА 200 (22), 212-219, 2020
2020
From Middle to Early Modern English Exclusives
O Andrushenko
http://www.dgfs2019.uni-bremen.de/abstracts/ag7/Andrushenko.pdf, 2019
2019
ІНФОРМАЦІЙНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА ФРАНЦУЗЬКИХ ЛОКАТИВІВ У ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТКАХ ХІХ СТ.
ОЮ Андрушенко, РВ Тищенко
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2019
2019
ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної …
ВВ Жуковська, ОЮ Андрушенко, ВО Папіжук
ЖДУ імені Івана Франка, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20