Сінопальнікова Н.М.
Сінопальнікова Н.М.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій школі
НМ Сінопальнікова
НМ Сінопальнікова, 2010
102010
Теоретичні питання підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу початкової школи
СНМ Іонова О.М.
Вісник дніпропетровського університету імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ Серія …, 2013
52013
Набуття досвіду застосування інтегрованих форм і методів навчання в процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи
НМ Сінопальнікова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
32010
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НМ Сінопальнікова
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи 1 (43), 159-172, 2014
22014
Модульне навчання як один із напрямів індивідуалізації навчання студентів-логопедів
НМ Сінопальнікова, НМ Туренко
Засоби навчальной та науково-дослідної роботи, 134-138, 2012
22012
Інтеграція психолого-педагогічних і методичних знань як педагогічна умова підготовки майбутніх учителів початкової школи
НМ Сінопальнікова
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноос, 359, 2009
22009
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з асоціальними сім’ями
ГФ Пономарьова
Наукові записки кафедри педагогіки, 145-151, 2014
12014
Застосування технології ейдетики в процесі навчання математики
О Масюк, Л Титаренко, Н Сінопальнікова, Е Масюк, Н Синопальникова
Видавничий дім «Гельветика», 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ
НМ Сінопальнікова
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2016
2016
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтегрованних форм організації навчального процесу
СН М.
Молодь і ринок, 93-97, 2015
2015
Оволодіння майбутніми вчителями-логопедами досвідом професійної діяльності
НМ Сінопальнікова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
2015
Обретение опыта использования интегрированных форм и методов обучения в процессе подготовки будущих учителей начальной школы
НН Синопальникова
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2010
2010
ІНТЕГРАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
НМ СІНОПАЛЬНІКОВА
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноос, 275, 2009
2009
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
НМ Сінопальнікова
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
НМ Сінопальнікова
Редакційна колегія: Головний редактор–Шкарлет Сергій Миколайович–доктор …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15