Олег Айзікович Гейман
Олег Айзікович Гейман
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нелинейность экономики и неравномерность развития регионов: монография
ОА Гейман
Х.: ФЛП Либуркина ЛМ, 14, 2009
702009
Теоретические аспекты сценарного моделирования развития регионов
ОА Гейман
Экономика промышленности, 2009
172009
Статистический анализ неравномерности развития регионов Украины
ЕВ Раевнева, ОА Гейман, АЮ Бобкова
Материалы международной научно-практической конференции 2, 125-128, 2009
142009
Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, особливості та механізми
МО Кизим, ОА Гейман
Регіональна економіка, 16-23, 2009
92009
Концепція регіонального розвитку на базі оцінки інноваційного потенціалу
ОМ Тищенко, ВЄ Хаустова, ОА Гейман
Інновації: проблеми науки та практики:[монографія/під. заг. ред. МО Кизима …, 2007
62007
Теоретические подходы к типологизации внутренних регионов стран мира в аспекте формирования региональной политики их развития
ОА Гейман, ОМ Крупа
БизнесИнформ, 12, 2009
52009
Аналіз нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України
ОВ Козирєва, ОА Гейман, ЕВ Козырева
22015
АНАЛІЗ І ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ПОКАЗНИКІВ, ЩО ЇХ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
OA Гейман
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (7), 2009
12009
Анализ неравномерности экономического развития регионов Украины
ОА Гейман, ОМ Крупа
Проблемы экономики (Харьков), 37-45, 2009
12009
АНАЛІЗ НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ОА ГЕйМАН, ОМ КРУпА
1
Мировой опыт развития теории пространственного размещения производительных сил
ОА Гейман, ЕВ Козырева, ЕН Красноносова
Бизнес Информ, 2016
2016
Світовий досвід розвитку теорії просторового розміщення продуктивних сил
ОА Гейман, ОВ Козирєва, ОМ Красноносова
2016
Анализ неравномерности социально-экономического развития регионов Украины
ЕВ Козырева, ОА Гейман
Бизнес Информ, 2015
2015
Вдосконалення понятійного інструментарію регіонального розвитку
ТО Мощицька
Моделювання регіональної економіки, 287-292, 2011
2011
Теоретические основы типологизации регионов страны
ОА Гейман, ОМ Крупа
Проблемы экономики (Харьков), 31-35, 2009
2009
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
ВІ Ганін, ОА Гейман, ЮФ Врода
НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ В СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ В УКРАИНЕ
АН Дорожкина, ОА Гейман
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, 238, 0
3.2. МоДелирование ДеЯтельноСти региона С иСпользованиеМ концепции СиСтеМноЙ ДинаМики
ОА Гейман
Socio-Economic DEvElopmEnt of UkrainE anD itS rEgionS: problEmS of SciEncE …, 0
Промисловість: проблеми розвитку та управління
НВ Осадча, ВІ Ляшенко, ОА Гейман, ОВ Ляхов, АК Головіна
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇН ДОМІНАНТНОГО ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ОА ГЕЙМАН
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20