Follow
Косенко Олександра Петрівна      https://orcid.org/ 0000-0002-4028-7697
Косенко Олександра Петрівна https://orcid.org/ 0000-0002-4028-7697
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО Планета-принт, 689, 2019
1772019
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
1742019
Monitoring the commercial potential of intellectual property
OP Kosenko, TO Kobielieva, NP Tkachova
Науковий вісник Полісся, 140-145, 2017
1212017
Маркетинг. Менеджмент. Інновації
СМ Ілляшенко, ПГ Перерва, ОП Косенко, ...
Суми: ТОВ Друкарський дім Папірус, 2010
113*2010
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ПГ Перерва, ОП Косенко
Суми : Університетська книга, 2008
922008
Комерціалізація інтелектуально-інноваційних технологій
ОП Косенко
НТУ" ХПІ", 2015
752015
Экономическая оценка инновационного потенциала
АП Косенко, Д Коциски, ОИ Маслак, ПГ Перерва, Д Сакай
Монография/Под ред. проф. Перервы ПГ и проф. Д. Коциски–Харьков-Мишкольц…, 2009
702009
Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика
ПГ Перерва, АВ Косенко, ОП Косенко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_25…, 2012
692012
Системний підхід до дослідження цінових, маркетингових, інвестиційних та інноваційних характеристик трансферу технологій промислової продукції
ПГ Перерва, АВ Косенко, ТО Кобєлєва, МВ Маслак
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний…, 2018
592018
The definition of industry park electrical products
OP Kosenko, TO Kobielieva, NIP Tkachova
Науковий вісник Полісся 2 (3 (11)), 43-50, 2017
592017
Forecasting industry park electrical products
OP Kosenko, TO Kobielieva, NIP Tkachova
Науковий вісник Полісся 2 (4 (12)), 106-111, 2017
592017
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
58*2012
Стратегічне управління виробничим потенціалом і підвищення конкурентоспроможності підприємства
Д Коциски, ПГ Перерва, ОП Косенко
НТУ" ХПІ", 2010
532010
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов, ОІ Маслак, ВГ Дюжев, ...
НТУ" ХПІ", 2008
522008
Compliance prоgrаm:[tutorial]/PG Pererva [et al.]; ed.: PG Pererva, G. Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi
KG PG Pеrеrvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
492019
Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності
PG Pererva, AV Kosenko, MV Maslak, VO Matrosova, IV Dolyna
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний…, 2018
482018
Моделювання споживчої, виробничої, інтелектуальної та кадрової складових ресурсного потенціалу
ПГ Перерва, ОП Косенко, АВ Косенко
НТУ" ХПІ", 2012
482012
Кон’юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
ОП Косенко, ТО Кобєлєва, ПГ Перерва
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та…, 2014
472014
Диверсификация направлений технологического мониторинга с использованием тригонометрических функций
АП Косенко, ТА Кобелева, ВЛ Товажнянский
Стратегические ориентиры развития инновационной деятельности, 109-117, 2013
472013
Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах туристичної індустрії
ПГ Перерва, АВ Косенко, МВ Маслак, ВО Матросова, ІВ Долина
НТУ" ХПІ", 2018
442018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20