Тютюгин Владимир Ильич
Title
Cited by
Cited by
Year
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
472008
Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: ФІНН, 85, 2010
422010
Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення?
В Тютюгін
Юридичний вісник України 30, 6, 2010
402010
Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Право України, 4-15, 2010
382010
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб.
ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, СВ Гізимчук
Х.: Право, 2014
362014
Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
ВІ Тютюгін, ОВ Капліна, ІА Тітко
Вісник Верховного Суду України, 42-48, 2012
272012
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности?
ВА Уткин
Человек: преступление и наказание, 2013
262013
Избранные труды в пяти томах
НИ Вавилов
М.—Л, 1965
241965
Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву
ВИ Тютюгин
231982
Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах
ВІ Тютюгін
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
202009
Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, АО Байда
172014
Поняття та ознаки корупційних злочинів
ВІ Тютюгін, КС Косінова
Вісник Асоціації кримінального права України, 4, 2015
152015
Поняття місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину
ВГ Мороз
Юридична наука, 122-136, 2014
152014
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
132005
Призначення більш мякого покарання, ніж передбачено законом: конспект лекцій
ВІ Тютюгін
Х.: Укр. юрид. акад, 1993
131993
Условно-досрочное освобождение от наказания
ВИ Тютюгин
Харьков: изд-во Харьк-го. юрид. ин-та, 1981
131981
Стабільність як умова ефективності законодавства України про кримінальну відповідальність
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Голос України, 5566, 2013
112013
Спеціальні засади призначення покарання
О Дудоров
Слово Національної школи суддів України, 121-135, 2012
102012
Некоторые вопросы реализации норм об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
ВИ Тютюгин
Питання боротьби зі злочинністю, 47-50, 2004
92004
Виклики сучасності і кримінальне право
В Тацій, В Тютюгін, Ю Пономаренко
Голос України, 6270, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20