Подписаться
Тютюгин Владимир Ильич
Тютюгин Владимир Ильич
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
792008
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: загальна характеристика
ЮВ Гродецький, ВІ Тютюгін
ВЯ Тація, ВІ Тютюгіна. Харків: Право, 2014
602014
Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: ФІНН, 85, 2010
532010
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности?
ВА Уткин
Человек: преступление и наказание, 58-61, 2013
502013
Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення?
В Тютюгін
Юридичний вісник України 30, 6, 2010
462010
Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Право україни, 4-15, 2010
452010
Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву
ВИ Тютюгин
371982
Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
ВІ Тютюгін, ОВ Капліна, ІА Тітко
Вісник Верховного Суду України, 42-48, 2012
332012
Поняття та ознаки корупційних злочинів
ВІ Тютюгін, КС Косінова
Вісник Асоціації кримінального права України 1 (4), 388-396, 2015
302015
Поняття місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину
ВГ Мороз
Юридична наука, 122-136, 2014
242014
Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, АО Байда
222014
Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах
ВІ Тютюгін
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
222009
Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства
ВІ Борисов, ВІ Тютюгін, ЛМ Демидова
Вісник асоціації кримінального права України 2 (7), 129-142, 2016
202016
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
202005
Спеціальні засади призначення покарання
О Дудоров
Слово національної школи суддів України, 121-135, 2012
162012
Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения)
ВЯ Таций, В Тютюгин, ЮВ Гродецкий
Всероссийский криминологический журнал, 166-183, 2014
152014
Условно-досрочное освобождение от наказания
ВИ Тютюгин
Харьков: изд-во Харьк-го. юрид. ин-та, 1981
151981
Стабільність як умова ефективності законодавства України про кримінальну відповідальність
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Голос України, 5566, 2013
142013
Призначення більш мякого покарання, ніж передбачено законом: конспект лекцій
ВІ Тютюгін
Х.: Укр. юрид. акад, 1993
141993
Кримінальне право України
ВІ Тютюгін, ОД Комаров, МА Рубащенко
Особлива частина: посіб. для підготовки до іспитів/ВІ Тютюгін, О. д. Комаров …, 2017
132017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20