Тютюгин Владимир Ильич
Тютюгин Владимир Ильич
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
602008
Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: ФІНН, 85, 2010
452010
Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення?
В Тютюгін
Юридичний вісник України 30, 6, 2010
442010
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: загальна характеристика
ЮВ Гродецький, ВІ Тютюгін
ВЯ Тація, ВІ Тютюгіна. Харків: Право, 2014
422014
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности?
ВА Уткин
Человек: преступление и наказание, 2013
412013
Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Право україни, 4-15, 2010
412010
Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
ВІ Тютюгін, ОВ Капліна, ІА Тітко
Вісник Верховного Суду України, 42-48, 2012
312012
Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву
ВИ Тютюгин
281982
Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах
ВІ Тютюгін
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
222009
Поняття місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину
ВГ Мороз
Юридична наука, 122-136, 2014
182014
Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, АО Байда
182014
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
182005
Поняття та ознаки корупційних злочинів
ВІ Тютюгін, КС Косінова
Вісник Асоціації кримінального права України, 4, 2015
172015
Спеціальні засади призначення покарання
О Дудоров
Слово Національної школи суддів України, 121-135, 2012
142012
Призначення більш мякого покарання, ніж передбачено законом: конспект лекцій
ВІ Тютюгін
Х.: Укр. юрид. акад, 1993
131993
Условно-досрочное освобождение от наказания
ВИ Тютюгин
Харків: Юрид. ин-т, 1981
131981
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті
ВІ Тютюгін, ОВ Ус
Питання боротьби зі злочинністю.–2010.–Вип 19, 36-47, 2010
122010
Избранные труды в пяти томах
НИ Вавилов
Том I. Земле, 1965
121965
Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства
ВІ Борисов, ВІ Тютюгін, ЛМ Демидова
Вісник асоціації кримінального права України 2 (7), 129-142, 2016
112016
Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения)
ВЯ Таций, В Тютюгин, ЮВ Гродецкий
Всероссийский криминологический журнал, 2014
112014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20