Тютюгин Владимир Ильич
Тютюгин Владимир Ильич
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
582008
Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: ФІНН, 85, 2010
462010
Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення?
В Тютюгін
Юридичний вісник України 30, 6, 2010
422010
Избранные труды в пяти томах
НИ Вавилов
М.—Л, 1965
421965
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб.
ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, СВ Гізимчук
Х.: Право, 2014
402014
Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Право України, 4-15, 2010
402010
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности?
ВА Уткин
Человек: преступление и наказание, 2013
382013
Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
ВІ Тютюгін, ОВ Капліна, ІА Тітко
Вісник Верховного Суду України, 42-48, 2012
292012
Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву
ВИ Тютюгин
291982
Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах
ВІ Тютюгін
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
222009
Поняття та ознаки корупційних злочинів
ВІ Тютюгін, КС Косінова
Вісник Асоціації кримінального права України, 4, 2015
172015
Поняття місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину
ВГ Мороз
Юридична наука, 122-136, 2014
172014
Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, АО Байда
172014
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
162005
Спеціальні засади призначення покарання
О Дудоров
Слово національної школи суддів України, 121-135, 2012
152012
Условно-досрочное освобождение от наказания
ВИ Тютюгин
Харьков: изд-во Харьк-го. юрид. ин-та, 1981
151981
Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті
ВІ Тютюгін, ОВ Ус
Питання боротьби зі злочинністю.–2010.–Вип 19, 36-47, 2010
132010
Призначення більш мякого покарання, ніж передбачено законом: конспект лекцій
ВІ Тютюгін
Х.: Укр. юрид. акад, 1993
131993
Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения)
ВЯ Таций, В Тютюгин, ЮВ Гродецкий
Всероссийский криминологический журнал, 2014
112014
Стабільність як умова ефективності законодавства України про кримінальну відповідальність
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Голос України, 5566, 2013
112013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20