Подписаться
Тютюгин Владимир Ильич
Тютюгин Владимир Ильич
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
932008
Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб.
ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, СВ Гізимчук
Х.: Право, 2014
812014
Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: ФІНН, 85, 2010
662010
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности?
ВА Уткин
Человек: преступление и наказание, 58-61, 2013
572013
Избранные труды. Т. 5. Проблемы происхождения, географии, генетики, селекции растений, растениеводства и агрономии
НИ Вавилов
Москва, 1965
541965
Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення?
В Тютюгін
Юридичний вісник України 30, 6, 2010
522010
Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Право України, 4-15, 2010
472010
Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву
ВИ Тютюгин
461982
Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
ВІ Тютюгін, ОВ Капліна, ІА Тітко
Вісник Верховного Суду України, 42-48, 2012
402012
Поняття та ознаки корупційних злочинів
ВІ Тютюгін, КС Косінова
Вісник асоціації кримінального права України 1 (4), 388-396, 2015
392015
Поняття місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину
ВГ Мороз
Юридична наука, 122-136, 2014
332014
Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах
ВІ Тютюгін
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
312009
Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства
ВІ Борисов, ВІ Тютюгін, ЛМ Демидова
Вісник асоціації кримінального права України 2 (7), 129-142, 2016
272016
Ще одна спроба «гуманізації» кримінального законодавства України
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, ЮВ Гродецький, АО Байда
252014
Кримінальне право України
ВІ Тютюгін, ОД Комаров, МА Рубащенко
Загальна частина: посіб. для підготовки до заліків та іспитів/ВІ Тютюгін, ОД …, 2019
202019
Спеціальні засади призначення покарання
О Дудоров
Слово національної школи суддів України, 121-135, 2012
202012
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
182005
Стабільність як умова ефективності законодавства України про кримінальну відповідальність
В Тацій, В Борисов, В Тютюгін
Голос України 5, 2013
172013
Условно-досрочное освобождение от наказания
ВИ Тютюгин
Харьков: изд-во Харьк-го. юрид. ин-та, 1981
171981
Концептуальная модель установления ответственности за проступок в законодательстве Украины (проект для обсуждения)
ВЯ Таций, В Тютюгин, ЮВ Гродецкий
Всероссийский криминологический журнал, 166-183, 2014
162014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20