Людмила Ярмоленко
Людмила Ярмоленко
Національна металургійна академія України, кафедра економічної інформатики
Verified email at metal.nmetau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення системи управління запасами дистриб’юторської фірми
ЛІ Ярмоленко, ТВ Чумак
Академічний огляд, 83-91, 2017
32017
Інформаційна система моделювання ціни на рекламну продукцію
ЯЛІ Холод Олена Григорівна
Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць, c. 176-184, 2014
2*2014
Моделювання системи ціноутворення для підприємств гірничо-металургійного комплексу України
ЛМ Бандоріна, ЛІ Ярмоленко
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 10–16-10–16, 2013
12013
Проблеми інноваційного розвитку економіки України
САБ Ярмоленко Л.І.
Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць, с.165-171 …, 2013
1*2013
Освітня міграція в Україні: аналіз сучасного стану та тенденції розвитку
ОА Паршина, ЕА Паршина, ТВ Чумак, ТВ Чумак, ЛІ Ярмоленко, ...
2019
Статистичний аналіз процесів трудової міграції в Україні
ОА Паршина, ТВ Чумак, ЛІ Ярмоленко
2018
доктор економічних. наук, професор, зав. каф. кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів, Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)
ТВ Чумак, ЛІ Ярмоленко
Structural transformations and problems of information economy formation, 154, 2018
2018
Моделювання ціни на продукцію в умовах підприємства
ХОГЯЛ І.
Формування інформаційної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії …, 2014
2014
Моделювання системи ціноутворення для підприємств гірничо-металургійного комплексу України
БЛМ Ярмоленко Л.І.
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. Збірник наукових праць, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9