Лук'яненко Дмитро Григорович Lukianenko Dmytro
Лук'яненко Дмитро Григорович Lukianenko Dmytro
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі
ЮМ Пахомов, ДГ Лук’яненко, БВ Губський
К.: Україна 237, 265, 1997
2181997
Глобалізація і безпека розвитку
ОГ Білорус
ред.: ОГ Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин., 734, 2001
2062001
Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: навч. посіб.
ДГ Лук’яненко
К.: КНЕУ 204, 2005
1802005
Глобальна економічна інтеграція: Монографія
ДГ Лук’яненко
К.: ТОВ «Національний підручник 2, 11-12, 2008
1252008
Глобальные трансформации и стратегии развития: Монография
ОГ Белорус, ДГ Лукьяненко, ОМ Гончаренко
К.: Орияне 424, 8, 2000
992000
Глобальні трансформації і стратегії розвитку
ОГ Білорус
НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин., 416, 1998
931998
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: монографія
ДГ Лук’яненко
К.: КНЕУ, 538, 2001
852001
Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: у 2 т.
ДГ Лук’яненко, АМ Поручник, ЛЛ Антонюк
К.: КНЕУ 1, 816, 2006
802006
Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть
A Filipenko
Либідь, 2002
802002
Міжнародна економіка
ДГ Лук’яненко, ДГ Лукьяненко, АМ Поручник, АМ Поручник, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
64*2014
Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник
ДГ Лук’яненко, БВ Губський, ОМ Мозковий
К.: КНЕУ, 46, 2003
582003
Стратегії глобального управління
Д Лук’яненко, Т Кальченко
Міжнародна економічна політика, 5-43, 2008
562008
Globalization and development security
OG Bilorus, DG Lukyanenko
KNEU: Kiev, Ukraine, 2001
352001
Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование
ДГ Лукьяненко, ДГ Лук’яненко, АМ Поручник, АМ Поручник, ...
ДВНЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, 2013
332013
Глобальні фінансові дисбаланси та їх макроекономічні наслідки
Д Лук'яненко, А Поручник, Я Столярчук
ТНЕУ, 2010
292010
Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку
Д Лук’яненко, О Лук’яненко, О Дорошенко
Міжнародна економічна політика, 5-26, 2013
262013
Фінансово-інвестиційна асиметрія глобального економічного розвитку
Д Лук’яненко, О Мозговий
Ринок цінних паперів України, 3-4, 2006
232006
Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів
ДГ Лук’яненко, АМ Поручник
Вища школа 12, 2011
222011
Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku
OH Bilorus, DH Lukianenko, MO Honcharenko
Kyiv: KNEU 736, 2001
202001
Інтернаціоналізація української економіки
Б Губський, Д Лук’яненко, В Сіденко
Економіка України, 15-23, 2000
202000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20