Накльока Юрій
Накльока Юрій
УНУС, факультет агрономії, кафедра загального землеробства
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Забур’яненість посівів ячменю після різних способів та глибини основного обробітку ґрунту
ЮІ Накльока, ВО Єщенко
Карантин і захист рослин, 24-25, 2006
122006
Урожайность кукурузы на зерно в зависимости от предшественников, системы обработки почвы и удобрения в северной степи Украины
ЮМ Рудаков, ВІ Козечко, ЮІ Накльока
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 1 …, 2012
32012
Бур'яни за мінімалізації основного обробітку грунту
ВО Єщенко, МВ Калієвський, ОБ Карнаух, ЮІ Накльока, ПІ Пясецький
Карантин і захист рослин, 4, 2012
22012
Вплив попередників і добрив на вміст нітратів і важких металів у зерні пшениці озимої в північному Степу
ЮМ Рудаков, НВ Гончар, ВІ Козечко, ЮІ Накльока
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2012
22012
Формування весняних запасів доступної вологи та її використання ярими культурами залежно від природних і антропогенних факторів
ПІП Ю.І. Накльока, В.О. Єщенко, М.В. Калієвський
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 9-15, 2011
2*2011
Основний обробіток ґрунту під ярі культури в лісостеповій зоні
ВО Єщенко, МВ Калієвський, ПВ Костогриз, ЮІ Накльока, ...
Візаві, 2009
22009
Щільність ґрунту залежно від способів та глибин основного обробітку під ярий ячмінь після озимої пшениці
ЮІН В.О. Єщенко
Наук. Пр. Полтавської ДАА. 4, 261-265, 2005
2*2005
Основи наукових досліджень
ІШ Невлюдов, ЮМ Олександров, АО Андрусевич, ОО Чала
Криворізький коледж НАУ, 2019
12019
Мінімалізація основного обробітку грунту під ярі культури та екологізація землеробства
ВО Єщенко, МВ Калієвський, ЮІ Накльока, ІВ Мартинюк
ДВНЗ" Херсонський державний аграрний університет", 2012
12012
БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА АЗОТНЕ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ФОНІ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІСЛЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
ВО Єщенко, ЮІ Накльока
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 76-79, 2006
12006
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МУЧНИСТОЙ РОСЫ И СЕПТОРИОЗА В ПОСЕВАХ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР ПОД ВЛИЯНИЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОЧВЫ
ГВ КОВАЛЬ, ВО ЄЩЕНКО, МВ КАЛІЄВСЬКИЙ, ЮІ НАКЛЬОКА
Наукові доповіді НУБіП України, 13-13, 2019
2019
Поширення та розвиток борошнистої роси і септоріозу в посівах зернових колосових культур під впливом основного обробітку грунту
ГВ Коваль, ВО Єщенко, МВ Калієвський, ЮІ Накльока
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2019
2019
Бур’яни й урожайність ріпаку ярого за різної інтенсивності основного обробітку ґрунту
ВО Єщенко, МВ Калієвський, ЮІ Накльока, ГВ Коваль
Херсонський державний аграрний університет, 2019
2019
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОCІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
ОБ КАРНАУХ, ВО ЄЩЕНКО, МВ КАЛІЄВСЬКИЙ, ЮІ НАКЛЬОКА
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор–Непочатенко Олена Олександрівна …, 2019
2019
Забур’яненість посівів та урожайність сої за різних заходів основного обробітку ґрунту
ОБ Карнаух, ЮІ Накльока, ОП Накльока, ІА Калієвська
Херсонський державний аграрний університет, 2018
2018
Вплив інтенсивності основновного обробітку ґрунту на поширеність шкідників у посівах ярих культур п’ятипільної сівозміни
ГВ Коваль, МВ Калієвський, ВО Єщенко, ЮІ Накльока
Херсонський державний аграрний університет, 2018
2018
Основи наукових досліджень. Методичні поради до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101" Агрономія"
ЮІ Накльока
Умань, 2017
2017
Методичні поради до вивчення дисципліни Основи наукових досліджень в агрономії за напрямом 6.091100 «Агрономія
ЮІ Накльока
Умань, 2016
2016
Влияние способов выращивания рассады перца сладкого разных сортов на его продуктивность
ЮИН О.П. Наклека
Овощи и фрукты, 28-32, 2015
2015
Інженерна та комп'ютерна графіка: Навч. посіб.
ОІ Кепко, ЮІ Накльока, ОС Пушка, НМ Чумак
Основа, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20