Follow
Інна Заблодська, Inna Zablodska, І.В. Заблодська, I.V.Zablodska
Інна Заблодська, Inna Zablodska, І.В. Заблодська, I.V.Zablodska
Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Інститут економіко-правових досліджень
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб.
БЄ Бачевський, ІВ Заблодська, ОО Решетняк
К.: Центр учбової літератури 400, 2009
5082009
Регіональна промислова політика: питання теорії та практики: монографія
ІВ Заблодська
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 344, 2007
372007
Товарна політика підприємства: механізм формування: Монографія.
ІВ Заблодська
В. Даля, 2006
32*2006
Відшкодування зносу основних виробничих фондів. Навчальний посібник
БЄ Бачевський, ОО Решетняк, ІВ Заблодська
К.: Центр учбової літератури, 2007
252007
Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за допомогою поліструктурного показника
ІВ Заблодська, ОМ Шаповалова
Держава та регіони 4, 67-72, 2009
232009
Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise]
BY Bachevskyi, IV Zablodska, OO Reshetniak
Kyiv: TsUL, 2009
172009
Регіональні ресурси: теорія та практика використання: монографія
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Луганськ: вид-во «Ноулідж2, 2010
162010
Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: результати наукових досліджень
ІВ Заблодська
Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, 28-33, 2016
15*2016
Транспортна логістика: економічний аспект
ІВ Заблодська
Економіка розвитку, 53, 2012
152012
Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону
ІВ Заблодська, ІР Бузько, ОО Зеленко, ІО Хорошилова
монографія, 196, 2016
142016
Моніторинг реалізації стратегії економічного та соціального розвитку регіону: монографія
ІВ Заблодська, СП Дроботенко
Луганськ: Ноулідж, 2012
142012
Сучасні форми господарювання у житлово-комунальній сфері міста: монографія
МД Андрійчук, ІВ Заблодська, ІМ Салуквадзе
Луганськ: Ноулідж, 2011
122011
Potential and Development of the Enterprise
BY Bachevskyi, IV Zablodska, OO Reshetniak
Kyiv: Centr uchbovoi literatury, 2009
122009
Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku transportnoi systemy rehionu [Infrastructural support for the development of the transport system of the region]
IV Zablodska, IR Buzko, OO Zelenko, IO Khoroshylova
Sievierodonetsk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia,[in Ukrainian], 2016
112016
Збалансований розвиток регіону як передумова його економічної безпеки
ІВ Заблодська
В Заблодська—[Електронний ресурс].— Режим доступу: http://archive. nbuv …, 2011
112011
The identification of the Luhansk region and the Region Act’s according to the qualification of their sustainable development in the conditions of the joint forces operation
I Zablodska, S Hrechana, D Zablodska
Problemy Ekorozwoju 15 (1), 2020
92020
Інвестиційна привабливість регіонівУкраїни за умов інтеграції до СОТ: монографія
ІВ Заблодська, ОМ Шаповалова, ОС Харитонова, ІВ Клюс
Луганськ: Ноулідж, 2010
92010
Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики
ІВ Заблодська
ступеня докт. економ. наук: спец. 08.00. 05 „Розвиток продуктивних сил і …, 2008
92008
World experience in public administration of the transformation of energy-dependent regions in the context of their sustainable development
I Zablodska, Y Akhromkin, A Akhromkin, L Bielousova, I Litvinova
Problemy Ekorozwoju 15 (2), 2020
82020
Європейський досвід транскордонного співробітництва та його використання в Україні
ІВ Заблодська, КВ Канцурова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20