Інна Заблодська, Inna Zablodska, І.В. Заблодська, I.V.Zablodska
Інна Заблодська, Inna Zablodska, І.В. Заблодська, I.V.Zablodska
Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Інститут економіко-правових досліджень
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб.
БЄ Бачевський, ІВ Заблодська, ОО Решетняк
К.: Центр учбової літератури 400, 2009
4432009
Регіональна промислова політика: питання теорії та практики: монографія
ІВ Заблодська
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 344, 2007
312007
Товарна політика підприємства: механізм формування: Монографія.
ІВ Заблодська
В. Даля, 2006
28*2006
Відшкодування зносу основних виробничих фондів. Навчальний посібник
БЄ Бачевський, ОО Решетняк, ІВ Заблодська
К.: Центр учбової літератури, 2007
242007
Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за допомогою поліструктурного показника
ІВ Заблодська, ОМ Шаповалова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 67-72, 2009
202009
Регіональні ресурси: теорія та практика використання: монографія
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Луганськ: вид-во «Ноулідж2, 2010
162010
Транспортна логістика: економічний аспект
ІВ Заблодська
Економіка розвитку, 53, 2012
122012
Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: результати наукових досліджень
ІВ Заблодська
Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, 28-33, 2016
11*2016
Сучасні форми господарювання у житлово-комунальній сфері міста: монографія
МД Андрійчук, ІВ Заблодська, ІМ Салуквадзе
Луганськ: Ноулідж, 2011
112011
Збалансований розвиток регіону як передумова його економічної безпеки
ІВ Заблодська
В Заблодська—[Електронний ресурс].— Режим доступу: http://archive. nbuv …, 2011
112011
Моніторинг реалізації стратегії економічного та соціального розвитку регіону: монографія
ІВ Заблодська, СП Дроботенко
Луганськ: Ноулідж, 2012
102012
Інвестиційна привабливість регіонівУкраїни за умов інтеграції до СОТ: монографія
ІВ Заблодська
Луганськ: Ноулідж, 2010
92010
Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики
ІВ Заблодська
ступеня докт. економ. наук: спец. 08.00. 05 „Розвиток продуктивних сил і …, 2008
92008
Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku transportnoi systemy rehionu [Infrastructural support for the development of the transport system of the region]
IV Zablodska, IR Buzko, OO Zelenko, IO Khoroshylova
Sievierodonetsk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia,[in Ukrainian], 2016
82016
Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону
ІВ Заблодська, ІР Бузько, ОО Зеленко, ІО Хорошилова
монографія, 196, 2016
82016
Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Молодий вчений, 72-75, 2015
7*2015
Стратегічний аспект розвитку Луганського регіону
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 127-132, 2014
72014
Групування регіонів України за ступенем інвестиційної привабливості
ГС Корепанов
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 261-266, 2012
72012
Економічний механізм забезпечення виробництва та збуту товарів на регіональному ринку
І Заблодська, В Максимов
Економіст, 2007
72007
World experience in public administration of the transformation of energy-dependent regions in the context of their sustainable development
I Zablodska, Y Akhromkin, A Akhromkin, L Bielousova, I Litvinova
Problemy Ekorozwoju 15 (2), 2020
62020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20