Підписатись
Інна Заблодська, Inna Zablodska, І.В. Заблодська, I.V.Zablodska
Інна Заблодська, Inna Zablodska, І.В. Заблодська, I.V.Zablodska
Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Інститут економіко-правових досліджень
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб.
БЄ Бачевський, ІВ Заблодська, ОО Решетняк
К.: Центр учбової літератури 400, 2009
5812009
Товарна політика підприємства: механізм формування: Монографія.
ІВ Заблодська
В. Даля, 2006
43*2006
Регіональна промислова політика: питання теорії та практики: монографія
ІВ Заблодська
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 344, 2007
422007
Відшкодування зносу основних виробничих фондів. Навчальний посібник
БЄ Бачевський, ОО Решетняк, ІВ Заблодська
К.: Центр учбової літератури, 2007
272007
Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за допомогою поліструктурного показника
ІВ Заблодська, ОМ Шаповалова
Держава та регіони 4, 67-72, 2009
252009
Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: результати наукових досліджень
ІВ Заблодська
Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, 28-33, 2016
19*2016
Potential and development of the enterprise
BY Bachevskyi, IV Zablodska, OO Reshetniak
Kyiv: Centr uchbovoi literatury, 2009
192009
Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise]
BY Bachevskyi, IV Zablodska, OO Reshetniak
Kyiv: TsUL, 2009
192009
Транспортна логістика: економічний аспект
ІВ Заблодська
Економіка розвитку, 53, 2012
182012
Регіональні ресурси: теорія та практика використання: монографія
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Луганськ: вид-во «Ноулідж2, 2010
182010
Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону
ІВ Заблодська, ІР Бузько, ОО Зеленко, ІО Хорошилова
монографія, 196, 2016
172016
Моніторинг реалізації стратегії економічного та соціального розвитку регіону: монографія
ІВ Заблодська, СП Дроботенко
Луганськ: Ноулідж, 2012
162012
Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku transportnoi systemy rehionu [Infrastructural support for the development of the transport system of the region]
IV Zablodska, IR Buzko, OO Zelenko, IO Khoroshylova
Sievierodonetsk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia,[in Ukrainian], 2016
132016
Сучасні форми господарювання у житлово-комунальній сфері міста: монографія
МД Андрійчук, ІВ Заблодська, ІМ Салуквадзе
Луганськ: Ноулідж, 2011
132011
Territorial dimension for sustainable development of infrastructure enterprises: information and administrative component
I Zablodska, Y Rohozian, O Melnykova, O Romakhova, S Karielin
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2021
122021
The identification of the Luhansk region and the Region Act’s according to the qualification of their sustainable development in the conditions of the joint forces operation
I Zablodska, S Hrechana, D Zablodska
Problemy Ekorozwoju 15 (1), 197-210, 2020
112020
Колаборація антикризових заходів підприємства
ІВ Заблодська
Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2008
112008
Metodychne zabezpechennya formuvannya identyfikatsiynoho profilyu terytorial’noyi hromady [Methodological support for the formation of the identification profile of the …
IV Zablodska, SI Hrechana
Rehional’na ekonomika–Regional economy 2 (100), 5-14, 2021
102021
World experience in public administration of the transformation of energy-dependent regions in the context of their sustainable development
I Zablodska, Y Akhromkin, A Akhromkin, L Bielousova, IM Litvinova
102020
Identification and positioning of the united territorial municipalities: methodical tools
VA Ustymenko, IV Zablodska, SО Burbelo, DV Zablodska, PO Saenko
Economics and law 1 (52), 44-50, 2019
102019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20