Інна Заблодська / Inna Zablodska
Інна Заблодська / Inna Zablodska
Інститут економіко-правових досліджень НАН України; ORCID 0000-0002-1410-6194
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб.
БЄ Бачевський, ІВ Заблодська, ОО Решетняк
К.: Центр учбової літератури 400, 2009
3832009
Регіональна промислова політика: питання теорії та практики: монографія
ІВ Заблодська
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 344, 2007
312007
Товарна політика підприємства: механізм формування: Монографія.
ІВ Заблодська
В. Даля, 2006
28*2006
Відшкодування зносу основних виробничих фондів. Навчальний посібник
БЄ Бачевський, ОО Решетняк, ІВ Заблодська
К.: Центр учбової літератури, 2007
232007
Регіональні ресурси: теорія та практика використання: монографія
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Луганськ: вид-во «Ноулідж2, 2010
152010
Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за допомогою поліструктурного показника
ІВ Заблодська, ОМ Шаповалова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 67-72, 2009
132009
Моніторинг реалізації стратегії економічного та соціального розвитку регіону: монографія
ІВ Заблодська, СП Дроботенко
Луганськ: Ноулідж, 2012
102012
Транспортна логістика: економічний аспект
ІВ Заблодська
Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 73-78, 2010
102010
Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики
ІВ Заблодська
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.–Луганськ, 2008
102008
Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: результати наукових досліджень
ІВ Заблодська
Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, 28-33, 2016
9*2016
Збалансований розвиток регіону як передумова його економічної безпеки
ІВ Заблодська
В Заблодська—[Електронний ресурс].— Режим доступу: http://archive. nbuv …, 2011
92011
Сучасні форми господарювання у житлово-комунальній сфері міста: монографія
МД Андрійчук, ІВ Заблодська, ІМ Салуквадзе
Луганськ: Ноулідж, 2011
82011
Інвестиційна привабливість регіонів України за умов інтеграції до СОТ:[монографія]
ІВ Заблодська
Луганськ: Ноулідж, 2010
82010
Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Молодий вчений, 72-75, 2015
7*2015
Стратегічний аспект розвитку Луганського регіону
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 127-132, 2014
62014
Економічний механізм забезпечення виробництва та збуту товарів на регіональному ринку
І Заблодська, В Максимов
Економіст, 2007
62007
Європейський досвід транскордонного співробітництва та його використання в Україні
ІВ Заблодська, КВ Канцурова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
52014
Групування регіонів України за ступенем інвестиційної привабливості
ГС Корепанов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
52012
Стабильность денежной единицы Украины: экономико-правовой аспект
ИВ Заблодская, СМ Андросов, АВ Медяник
Экономика и право, 46-52, 2010
52010
Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону
ІВ Заблодська, ІР Бузько, ОО Зеленко, ІО Хорошилова
монографія, 196, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20