Інна Заблодська, Inna Zablodska, І.В. Заблодська, I.V.Zablodska
Інна Заблодська, Inna Zablodska, І.В. Заблодська, I.V.Zablodska
Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Інститут економіко-правових досліджень
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб.
БЄ Бачевський, ІВ Заблодська, ОО Решетняк
К.: Центр учбової літератури 400, 2009
4002009
Регіональна промислова політика: питання теорії та практики: монографія
ІВ Заблодська
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 344, 2007
322007
Товарна політика підприємства: механізм формування: Монографія.
ІВ Заблодська
В. Даля, 2006
28*2006
Відшкодування зносу основних виробничих фондів. Навчальний посібник
БЄ Бачевський, ОО Решетняк, ІВ Заблодська
К.: Центр учбової літератури, 2007
242007
Регіональні ресурси: теорія та практика використання: монографія
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Луганськ: вид-во «Ноулідж2, 2010
152010
Оцінювання інвестиційної привабливості регіону за допомогою поліструктурного показника
ІВ Заблодська, ОМ Шаповалова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 67-72, 2009
142009
Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: результати наукових досліджень
ІВ Заблодська
Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка, 28-33, 2016
10*2016
Моніторинг реалізації стратегії економічного та соціального розвитку регіону: монографія
ІВ Заблодська, СП Дроботенко
Луганськ: Ноулідж, 2012
102012
Сучасні форми господарювання у житлово-комунальній сфері міста: монографія
МД Андрійчук, ІВ Заблодська, ІМ Салуквадзе
Луганськ: Ноулідж, 2011
102011
Транспортна логістика: економічний аспект
ІВ Заблодська
Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 73-78, 2010
102010
Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики
ІВ Заблодська
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.–Луганськ, 2008
102008
Збалансований розвиток регіону як передумова його економічної безпеки
ІВ Заблодська
В Заблодська—[Електронний ресурс].— Режим доступу: http://archive. nbuv …, 2011
92011
Інвестиційна привабливість регіонів України за умов інтеграції до СОТ:[монографія]
ІВ Заблодська
Луганськ: Ноулідж, 2010
82010
Стратегічний аспект розвитку Луганського регіону
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 127-132, 2014
62014
Економічний механізм забезпечення виробництва та збуту товарів на регіональному ринку
І Заблодська, В Максимов
Економіст, 2007
62007
Економічні передумови оновлення та реалізації стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року
IV Zablodska, SA Noskova, OM Tаtаrchenko, YА Zavoyskyh
Economics and Law, 20-30, 2016
52016
Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku transportnoi systemy rehionu [Infrastructural support for the development of the transport system of the region]
IV Zablodska, IR Buzko, OO Zelenko, IO Khoroshylova
Sievierodonetsk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia,[in Ukrainian], 2016
52016
Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект
ІВ Заблодська, ЄМ Ахромкін
Молодий вчений, 72-75, 2015
5*2015
Європейський досвід транскордонного співробітництва та його використання в Україні
ІВ Заблодська, КВ Канцурова
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2014
52014
Групування регіонів України за ступенем інвестиційної привабливості
ГС Корепанов
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 261-266, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20