Плікус Ірина Йосипівна (Пликус Ирина Иосифовна) (Plikus I.)
Плікус Ірина Йосипівна (Пликус Ирина Иосифовна) (Plikus I.)
Сумский державний університет, ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, кафедра фінансів і підприємництва
Підтверджена електронна адреса в finance.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
712008
Система моніторингу для фінансового прогнозу діяльності підприємства
ІЙ Плікус
Фінанси України 4, 35-44, 2003
50*2003
Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник
СМ Гольцова, ІЙ Плікус
К.: Центр навчальної літератури, 2004
45*2004
Бухгалтерський облік
СМ Гольцова, ІЙ Плікус
Суми : Університетська книга, 2007
422007
Управління фінансовою санацією підприємств: навч. посіб.
ВГ Боронос
Суми: Вид-во СумДУ, 2010
31*2010
Потенціал підприємства, його оціна й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація
ІЙ Плікус, ИИ Пликус
Академія фінансового управління Міністерства фінансів України, 2012
30*2012
Стратегічний облік як інструмент стратегічного управління підприємством
ІЙ Плікус
25*2002
Бухгалтерський облік:[навчальний посібник]
СМ Гольцова, ІЙ Плікус
СМ Гольцова, ІЙ Плікус—Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.—255 с, 2006
182006
Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств
ІЙ Плікус, НВ Новак, ТМ Мільчаковська, ИИ Пликус
17*2011
Особливості функціонування фінансового механізму підприємств
ІЙ Плікус, ЮБ Слободяник
Економіка. Фінанси. Право, 18-23, 2003
162003
Фінанси природокористування підприємства: диссерт. на здобуття вченого ступення к.е.н. за спец. 08.04.01
ІЙ Плікус
Суми: Сумський державний університет, 1995
16*1995
Економічний потенціал підприємств, що функціонують в економіці, заснованій на знаннях
ІЙ Плікус, ИИ Пликус
Харківський національний економічний університет, 2014
13*2014
Концепція вартісно-орієнтованого управління та можливості її використання при обгрунтуванні доцільності санації підприємств
ІЙ Плікус
Міністерство фінансів України, 2011
13*2011
Облікова інформація в системі управління фінансами підприємства
ІЙ Плікус
13*2003
Управління фінансовою санацією підприємств : підручник
ВГ Боронос, ІЙ Плікус
Суми : Сумський державний університет, 2014. – 457 с., 457 с., 2014
11*2014
Методичні підходи щодо розробки фінансової стратегії розвитку підприємства.
ІЙ Плікус
Економіка: проблеми теорії та практики, C. 90–99, 2002
8*2002
Financial and accounting approaches to definition of the intangible factors impact on the value of the company
V Boronos, I Plikus, V Aleksandrov
Economic Annalysis-XXI, 2016
72016
Методологічні проблеми оцінки діяльності підприємств
ІЙ Плікус, ИИ Пликус
Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, кафедра обліку і аудиту, 2013
7*2013
Механізм формування ціни на послуги пасажирського автотранспорту
ІЙ Плікус, ИИ Пликус, ЮБ Слободяник
Дніпропетровський національний університет, 2003
62003
Механізм залучення фінансових ресурсів в умовах кризи платежів
ВГ Боронос, ВТ Александров, ІЙ Плікус
Економічний часопис-ХХІ, 85-88, 2014
5*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20