Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Совет молодых ученых
Verified email at ntu.kharkiv.edu - Homepage
TitleCited byYear
Об изменении времени реакции водителя вследствие пребывания в транспортном заторе
НУ Гюлев
НТУ" ХПИ", 2011
252011
Аналіз показників якості інформаційно-вимірювальних систем
ОВ Грабовський
НТУ" ХПІ", 2013
232013
Проект как управляемая организационно-техническая система
ПА Тесленко
НТУ" ХПИ", 2010
232010
Енергозберігаючі технології на рівні прийняття рішень
ЄЄ Чайковська
Вісник Нац. техн. ун-ту" ХПІ", 103-108, 2012
212012
Olfactometry diagnostic at the modern stage
O Avrunin, N Shushlyapina, Y Nosova, O Bogdan
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний …, 2016
182016
Анализ качества рекуперируемой электроэнергии в системе электрического транспорта
ОИ Саблин
НТУ" ХПИ", 2013
132013
Особливості профілювання одно-та трьохзахідних гвинтоподібних труб
ВО Маковей, ПЮ Проценко
НТУ" ХПІ", 2013
112013
Твердотельное моделирование и исследование шпиндельного узла обрабатывающего центра
ОС Кроль, АА Кроль, ЕИ Бурлаков, ЄІ Бурлаков
112013
Регуляризація визначення показників якості функціонування ІВС з врахуванням нечіткості інформації
ОО Скопа, АА Скопа
НТУ «ХПІ», 2013
112013
Оптимизация процесса перевалки грузов в общетранспортных узлах
АО Мурадьян
НТУ" ХПИ", 2014
102014
Концепция представления требований к информационной системе
МВ Евланов
102012
Экосистемы программного обеспечения
ВА Хоменко
НТУ" ХПИ", 2011
102011
Сложность как граница управляемости сложной социотехнической системой
ВИ Чимшир
НТУ" ХПИ", 2011
102011
Размерный расчет сборочных размерных цепей при соединении деталей нагревом
РМ Трищ, ОС Черкашина
НТУ" ХПИ", 2010
102010
Оценка точности и быстродействия при вероятностной форме представления информации
НЕ Сапожников, ДВ Моисеев, ПС Бейнер, НВ Бейнер
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Нові рішення в …, 2013
92013
Применение уравнения Эйлера для вывода формул тяги, полетного (тягового) КПД воздушно-реактивных двигателей по внешним параметрам газового потока при Vп≥ 0
БШ Мамедов
НТУ" ХПИ", 2013
92013
Оцінка ефективності аніонітів в маловідходних процесах очищення води від нітратів
МД Гомеля, ОВ Голтвяницька, ТО Шаблій
НТУ" ХПІ", 2012
92012
Комп'ютерний аналіз АСР за імпульсною характеристикою об'єкта
АІ Кубрак, ІМ Голінко, ЮМ Ковриго
НТУ" ХПІ", 2010
92010
Комп'ютерний аналіз АСР за імпульсною характеристикою об'єкта
АІ Кубрак, ІМ Голінко, ЮМ Ковриго
НТУ" ХПІ", 2010
92010
Датчик крутящего момента
НА Митцель
НТУ" ХПИ", 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20