Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Совет молодых ученых
Подтвержден адрес электронной почты в домене ntu.kharkiv.edu - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Аналіз показників якості інформаційно-вимірювальних систем
ОВ Грабовський
НТУ" ХПІ", 2013
232013
Проект как управляемая организационно-техническая система
ПА Тесленко
НТУ" ХПИ", 2010
202010
Об изменении времени реакции водителя вследствие пребывания в транспортном заторе
НУ Гюлев
НТУ" ХПИ", 2011
192011
Енергозберігаючі технології на рівні прийняття рішень
ЄЄ Чайковська
Вісник Нац. техн. ун-ту" ХПІ", 103-108, 2012
182012
Анализ качества рекуперируемой электроэнергии в системе электрического транспорта
ОИ Саблин
НТУ" ХПИ", 2013
122013
Регуляризація визначення показників якості функціонування ІВС з врахуванням нечіткості інформації
ОО Скопа, АА Скопа
НТУ «ХПІ», 2013
112013
Сложность как граница управляемости сложной социотехнической системой
ВИ Чимшир
НТУ" ХПИ", 2011
102011
Оптимизация процесса перевалки грузов в общетранспортных узлах
АО Мурадьян
НТУ" ХПИ", 2014
92014
Особливості профілювання одно-та трьохзахідних гвинтоподібних труб
ВО Маковей, ПЮ Проценко
НТУ" ХПІ", 2013
92013
Концепция представления требований к информационной системе
МВ Евланов
92012
Комп'ютерний аналіз АСР за імпульсною характеристикою об'єкта
АІ Кубрак, ІМ Голінко, ЮМ Ковриго
НТУ" ХПІ", 2010
92010
Комп'ютерний аналіз АСР за імпульсною характеристикою об'єкта
АІ Кубрак, ІМ Голінко, ЮМ Ковриго
НТУ" ХПІ", 2010
92010
Датчик крутящего момента
НА Митцель
НТУ" ХПИ", 2014
82014
Оценка точности и быстродействия при вероятностной форме представления информации
НЕ Сапожников, ДВ Моисеев, ПС Бейнер, НВ Бейнер
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Нові рішення в …, 2013
82013
Фаза инициализации в беспроводных сенсорных сетях
АН Зеленин, ВА Власова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 2012
82012
Экосистемы программного обеспечения
ВА Хоменко
НТУ" ХПИ", 2011
82011
Аналіз і обґрунтування ризиків інноваційної діяльності ВНЗ
ГІ Хімічева, ЛМ Віткін, ОВ Бобрусь
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Нові рішення в …, 2013
72013
Применение уравнения Эйлера для вывода формул тяги, полетного (тягового) КПД воздушно-реактивных двигателей по внешним параметрам газового потока при Vп≥ 0
БШ Мамедов
НТУ" ХПИ", 2013
72013
Структура вакуумных псевдосплавов Cu-Mo. Влияние концентрации молибдена и условий конденсации
АИ Зубков, МА Глущенко, АА Островерх
НТУ" ХПИ", 2012
72012
Сучасні засоби інструментального контролю (газоаналізатори і газоаналітичні системи) відпрацьованих газів автомобілів
ВП Приміський, ВМ Івасенко, ДГ Корнієнко, АВ Ватаву, АВ Жужа
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Нові рішення в …, 2012
72012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20