Віктор Барановський, Барановський В.М., Барановский В.Н., Baranovskyi V.M., Baranovsky V.M
Віктор Барановський, Барановський В.М., Барановский В.Н., Baranovskyi V.M., Baranovsky V.M
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сільськогосподарські машини: підручник
ДГ Войтюк, ЛВ Аніскевич, ВМ Мартишко, ВМ Барановський
Агроосвіта, 2015, 2015
175*2015
Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку
ДГ Войтюк, ВМ Барановський, ВМ Булгаков
Суми: ВТД «Університетська книга, 464, 2005
702005
Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder
VM Baranovsky, RB Hevko, VO Dzyura, OM Klendii, MB Klendii, ...
INMATEH. Agricultural Engineering 54 (1/2018), 15–24, 2018
222018
Osnovni etapy ta zahalni pryntsypy suchasnykh tendentsii rozvytku korenezbyralnykh mashyn [The basic stages and general principles of the current trend of development of root …
VM Baranovsky
Visnyk TNTU [Bulletin of TNTU] 11 (3), 77-85, 2006
20*2006
Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины
В Дубровин, Г Голуб, В Барановский, В Теслюк
MOTROL. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE. AN …, 2013
192013
Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин
В Барановський, М Підгурський, М Паньків
Вісник Тернопільського національного технічного університету 74 (2), 106-113, 2014
18*2014
Основні етапи та сучасні тенденції розвитку коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Науковий журнал. Вісник ТДТУ, Тернопіль 11 (2), 67-75, 2006
182006
Конструктивно-технологічні принципи адаптованого застосування коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МР Паньків
Збірник наукових праць міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка, міцність і …, 2004
17*2004
Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів
ВЮ Рамш, ВМ Барановський, МР Паньків, ГА Герасимчук
Наукові нотатки, 298-305, 2011
162011
Rezultaty teoretychno-eksperymentalnykh doslidzhen sekundnoi podachi vorokhu koreneplodiv [The results of theoretical and experimental studies of the second feeding of a heap …
VM Baranovsky
Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva [Mechanization of …, 2008
15*2008
Аналіз процесу роботи доочисних пристроїв коренезбиральних машин / Analiz protsesu roboty doochysnykh prystroiv korenezbyralnykh mashyn
ВМ Барановський, НА Дубчак, МР Паньків
Науковий журнал. Вісник ТДТУ. 12 (1), 76–81, 2007
15*2007
Конструктивно-технологічні принципи застосування адаптивного викопувального робочого органу коренезбиральної машини
ВМ Барановський
Науковий вісник НАУ. Зб. наук. праць, випуск 73, 249-255, 2004
152004
Вибір параметрів при конструюванні гвинтового конвеєра
ВМ Барановський, ВО Соломка, ВБ Онищенко
Вісник ХДТУСГ. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин 2 (8), 209-215, 2001
152001
Конструктивно-технологічні принципи адаптизації транспортно-очисного комбінованого робочого органа коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей., 18–24, 2005
14*2005
Сiльськогосподарськi машини. Основи теорiї та розрахунку: Пiдручник та iн.; за ред. ДГ Войтюка
ДГ Войтюк, ВМ Барановський, ВМ Булгаков
132005
Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops
VM Baranovsky, MV Potapenko
INMATEH- Agricultural Engineering 51 (1/2017), 29–38, 2017
12*2017
Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини
ВМ Барановський
Сільськогосподарські машини, 18-29, 2013
12*2013
Результати випробування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6А
ОП Гурченко, ВМ Барановський
Механізація та електрифікація сільського господарства., 57–60, 1995
11*1995
Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МІ Підгурський, МР Паньків, ВВ Теслюк, ...
Вид. Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль …, 2014
10*2014
Ochysna systema vorokhu koreneplodiv [Purification system of heap of root crops]
VM Baranovsky, MR Pankiv, NA Dubchak
Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva [Mechanization of …, 2007
10*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20