Віктор Барановський (Барановский В.Н., Baranovsky Viktor, Baranovsky V.M.)
Віктор Барановський (Барановский В.Н., Baranovsky Viktor, Baranovsky V.M.)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
TitleCited byYear
Сiльськогосподарськi машини. Основи теорiї i розрахунку : пiдручник ; за ред. ДГ Войтюка.
ДГ Войтюк, ВМ Барановський, ВМ Булгаков, ВС Гапоненко, ...
К. : Вища освіта, 2005, 2005
165*2005
Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины
В Дубровин, Г Голуб, В Барановский, В Теслюк
MOTROL. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE. AN …, 2013
16*2013
Основні етапи та сучасні тенденції розвитку коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Науковий журнал. Вісник ТДТУ, Тернопіль 11 (2), 67-75, 2006
122006
Конструктивно-технологічні принципи адаптованого застосування коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МР Паньків
Збірник наукових праць міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка, міцність і …, 2004
12*2004
Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder
VM Baranovsky, RB Hevko, VO Dzyura, OM Klendii, MB Klendii, ...
INMATEH. Agricultural Engineering 54 (1/2018), 15–24, 2018
112018
Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів
ВЮ Рамш, ВМ Барановський, МР Паньків, ГА Герасимчук
Наукові нотатки, 298-305, 2011
112011
Конструктивно-технологічні принципи застосування адаптивного викопувального робочого органу коренезбиральної машини
ВМ Барановський
Науковий вісник НАУ. Зб. наук. праць, випуск 73, частина 1, 249-255, 2004
102004
Результати теоретично-експериментальних досліджень секундної подачі вороху коренеплодів
ВМ Барановський
Механізація сільськогосподарського виробництва 1, 111-120, 2008
82008
Основні етапи та загальні принципи сучасних тенденцій розвитку коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Науковий журнал. Вісник ТДТУ, Тернопіль 11 (2), 67-75, 2006
82006
Вибір параметрів при конструюванні гвинтового конвеєра
ВМ Барановський, ВО Соломка, ВБ Онищенко
Вісник ХДТУСГ-Вип. 8.“Підвищення надійності відновлюємих деталей машин 2 …, 2001
72001
Аналіз процесу роботи доочисних пристроїв коренезбиральних машин
М Паньків
Вісник ТДТ У 12, 76-81, 2007
62007
Очисна система вороху коренеплодів
ВМ Барановський, МР Паньків, НА Дубчак
Вісник ХНТУСГ “Механізація сільськогосподарського виробництва”. 1 (59), 33–36, 2007
62007
Аналіз процесу роботи доочисних пристроїв коренезбиральних машин
ВМ Барановський, НА Дубчак, МР Паньків
Науковий журнал. Вісник ТДТУ. 12 (1), 76–81, 2007
6*2007
Конструктивно-технологічні принципи адаптизації транспортно-очисного комбінованого робочого органа коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей., 18–24, 2005
62005
Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини
ВМ Барановський
Сільськогосподарські машини, 18-29, 2013
52013
Порівняльний аналіз експлуатаційної надійності вітчизняної та зарубіжної складної сільськогосподарської техніки
МІ Підгурський, ВМ Барановський, ЄЙ Ріпецький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2011
52011
Експериментальні дослідження пошкодження кормових буряків на маятниковому копрі
ВМ Барановський, ДГ Войтюк, АЮ Виговський
Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей., 5–10, 2001
52001
Результати випробування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6А
ОП Гурченко, ВМ Барановський
Механізація та електрифікація сільського господарства., 57–60, 1995
51995
Experimental Research of Stripping the Leaves from Root Crops
V Baranovsky, N Dubchak, M Pankiv
Acta Technologica Agriculturae 20 (3), 69-73, 2017
42017
Механіко-технологічні основи розробки адаптованих коренезбиральних машин. Автореферат дисертації
ВМ Барановський
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя …, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20