Підписатись
Віктор Барановський, Барановський В.М., Барановский В.Н., Baranovskyi V.M., Baranovsky V.M
Віктор Барановський, Барановський В.М., Барановский В.Н., Baranovskyi V.M., Baranovsky V.M
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сільськогосподарські машини: підручник
ДГ Войтюк, ЛВ Аніскевич, ВМ Мартишко, ВМ Барановський
Агроосвіта, 2015, 2015
168*2015
Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку
ДГ Войтюк, ВМ Барановський, ВМ Булгаков
Суми: ВТД «Університетська книга, 431, 2005
772005
Сільськогосподарські і меліоративні машини
ДГ Войтюк, ВМ Аніскевич, ЛВ, Барановський, ВБ Онищенко
К: Наукова думка, 2004, 2004
58*2004
Osnovni etapy ta zahalni pryntsypy suchasnykh tendentsii rozvytku korenezbyralnykh mashyn [The basic stages and general principles of the current trend of development of root …
VM Baranovsky
Visnyk TNTU [Bulletin of TNTU] 11 (3), 77-85, 2006
23*2006
Theoretical analysis of the technological feed of lifted root crops
VM Baranovsky, MV Potapenko
INMATEH- Agricultural Engineering 51 (1/2017), 29–38, 2017
212017
Основні етапи та сучасні тенденції розвитку коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Науковий журнал. Вісник ТДТУ, Тернопіль 11 (2), 67-75, 2006
202006
Идентификация процесса разработки адаптированной корнеуборочной машины
В Дубровин, Г Голуб, В Барановский, В Теслюк
MOTROL. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE. AN …, 2013
192013
Silskohospodarski mashyny
DH Voitiuk, VM Baranovskyi, VM Bulhakov
Osnovy teorii ta rozrakhunku [Agricultural machinery. Fundamentals of theory …, 2005
192005
Конструктивно-технологічні принципи адаптованого застосування коренезбиральних машин
ВМ Барановський, МР Паньків
Збірник наукових праць міжн. наук.-практ. конф. “Динаміка, міцність і …, 2004
192004
Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин
В Барановський, М Підгурський, М Паньків
Вісник Тернопільського національного технічного університету 74 (2), 106-113, 2014
18*2014
Конструктивно-технологічні принципи застосування адаптивного викопувального робочого органу коренезбиральної машини
ВМ Барановський
Науковий вісник НАУ. Зб. наук. праць, випуск 73, 249-255, 2004
182004
Аналіз тенденцій розвитку робочих органів для сепарації вороху коренеплодів
ВЮ Рамш, ВМ Барановський, МР Паньків, ГА Герасимчук
Наукові нотатки, 298-305, 2011
172011
Rezultaty teoretychno-eksperymentalnykh doslidzhen sekundnoi podachi vorokhu koreneplodiv [The results of theoretical and experimental studies of the second feeding of a heap …
VM Baranovsky
Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva [Mechanization of …, 2008
17*2008
Аналіз процесу роботи доочисних пристроїв коренезбиральних машин / Analiz protsesu roboty doochysnykh prystroiv korenezbyralnykh mashyn
ВМ Барановський, НА Дубчак, МР Паньків
Науковий журнал. Вісник ТДТУ. 12 (1), 76–81, 2007
17*2007
Конструктивно-технологічні принципи адаптизації транспортно-очисного комбінованого робочого органа коренезбиральних машин
ВМ Барановський
Сільськогосподарські машини. Зб. наук. статей., 18–24, 2005
15*2005
Вибір параметрів при конструюванні гвинтового конвеєра
ВМ Барановський, ВО Соломка, ВБ Онищенко
Вісник ХДТУСГ. Підвищення надійності відновлюємих деталей машин 2 (8), 209-215, 2001
152001
Результати випробування модернізованої коренезбиральної машини МКК-6А
ОП Гурченко, ВМ Барановський
Механізація та електрифікація сільського господарства., 57–60, 1995
15*1995
Сiльськогосподарськi машини. Основи теорiї та розрахунку: Пiдручник та iн.; за ред. ДГ Войтюка
ДГ Войтюк, ВМ Барановський, ВМ Булгаков
К: Вища освіта, 2005, 2005
142005
Experimental research of stripping the leaves from root crops
V Baranovsky, N Dubchak, M Pankiv
Acta Technologica Agriculturae 20 (3), 69-73, 2017
132017
Транспортно-технологічні системи очисних робочих органів адаптованої коренезбиральної машини
ВМ Барановський
Сільськогосподарські машини, 18-29, 2013
132013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20