Фетисова Елена Геннадиевна, Фетісова Олена Геннадіївна, Fetisova Elena, Fetisova Olena, Fetisova E.G
Фетисова Елена Геннадиевна, Фетісова Олена Геннадіївна, Fetisova Elena, Fetisova Olena, Fetisova E.G
доцент кафедры промышленной фармации и экономики ИПКСФ НФаУ
Verified email at nuph.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення критичних показників якості лікарської форми очні краплі
ЛМ Андрюкова, ОГ Фетісова, ОМ Якубчук, СМ Коваленко, ...
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 4, 2013
92013
Оцінка схильності лікарської речовини до деструктивних перетворень – етап фармацевтичної розробки очних крапель
ОГФ Л.М. Андрюкова
Фармаком, 52-62, 2010
42010
Лекарственная аллергия в офтальмологии
ЕГ Фетисова, ЛН Андрюкова
Фармаком., 113, 2003
42003
Bioequivalence studies of medicinal products of tranexamic acid
OHF S.Yu. Visych, O.V. Dorovskyу, L.M. Andryukova
Український біофармацевтичний журнал, 24 - 28, 2016
3*2016
Загальне оцінювання ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки лікарської форми очні краплі
ЛМ Андрюкова, ОГ Фетісова, ОМ Якубчук, СМ Коваленко, ...
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 6-11, 2014
32014
Изучение совместимости фильтрующих материалов с глазными каплями кромогликата натрия 2%/Фетисова ЕГ, Андрюкова ЛН
ЕГ Фетисова
Фармаком, 93-99, 2007
32007
Застосування оцінки ризиків при обґрунтуванні вибору допоміжних речовин в складі очних крапель антиглаукомної дії
ПЮВ Якубчук О.М., Андрюкова Л.М., Фетісова О.Г
Управління якістю в фармації: мат. VІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю …, 2014
2*2014
Застосування оцінки ризиків при обґрунтуванні вибору деяких допоміжних речовин в складі очних крапель антиглаукомної дії
ПЮВ Якубчук О.М., Андрюкова Л.М., Фетісова О.Г.
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 11-15, 2014
2*2014
Изучение совместимости кромогликата натрия и бензалкония хлорида в водных растворах – этап фармацевтической разработки глазных капель антиаллергического действия
НЕС Фетисова Е.Г., Андрюкова Л.Н.
Фармаком, 56-62, 2007
22007
Огляд нормативних вимог щодо трансферу технології у виробництві лікарських засобів
РСВ Андрюкова Л. М., Фетісова О. Г.
Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків …, 2018
12018
Оцінка сучасних вимог провідних фармакопей світу до якості очних лікарських засобів
ДОВ Андрюкова Л. М., Фетісова О. Г., Русанова С. В., Яковенко В. К.
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації 56 (№ 4), 4 - 10, 2018
1*2018
Обгрунтування цільового профілю якості для розробки комбінованих очних крапель для терапії глаукоми
ЛМА О. М. Якубчук, О. Г. Фетісова, О. В. Доровський
Фармацевтичний часопис, 19, 2015
1*2015
Препараты для лечения ушных патологий-актуальное направление создания лекарственных форм в Украине
ЛН Андрюкова, ЛН Сиденко, ЕГ Фетисова, КН Кузнецова
Фармаком, 94-99, 2003
12003
Назальные препараты: состояние и перспективы
ЛН Андрюкова, ЕН Кузнецова, ЕГ Фетисова, ЛН Сиденко
Фармаком, 91-96, 2002
12002
Ідентифкація ризиків як етап загального оцінювання ризиків для якості водного витягу прополісу
ШВО Шпичак О. С., Андрюкова Л. М., Фетісова О. Г., Яковенко В. К.
Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції "Навчання протягом життя …, 2020
2020
Загальна оцінка ризиків для якості процедури біовейвер
СНА Андрюкова Л. М., Русанова С. В., Фетісова О. Г., Яковенко В. К., Шпичак ...
метод. рек. для сем. і практ. занять та сам. роботи за напрямом «Промислова …, 2020
2020
Дослідження біоеквівалентності лікарських засобів за процедурою біовейвер на підставі Біофармацевтичної системи класифікації : метод. рек. для сем. і практ.
СНА Андрюкова Л. М., Фетісова О. Г., Шпичак О. С., Яковенко В. К ...
метод. рек. для сем. і практ. занять та сам. роботи за напрямом «Промислова …, 2020
2020
Ідентифкація ризиків як етап загального оцінювання ризиків для якості водного витягу прополісу
ОС Шпичак, ЛМ Андрюкова, ОГ Фетісова, ВК Яковенко, ВО Шевченко
2020
Огляд законодавчих змін в термінології щодо питання біоеквівалентності лікарських засобів
ЛМ Андрюкова, ЛН Андрюкова, ОГ Фетісова, ОГ Фетисова, ОС Шпичак, ...
2020
Аналіз рекомендацій ВООЗ щодо визначення рівноважної розчинності для класифікаціЇ АФІ відповідно до БСК
ОГ Фетісова, ОГ Фетисова, ЛМ Андрюкова, ЛН Андрюкова, ОС Шпичак, ...
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20