Kokhanova Olena / Коханова Олена
Kokhanova Olena / Коханова Олена
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікова психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П., Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
226*2012
Загальна психологія. Навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
902012
Педагогічна психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П, Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
502012
Психологія партнерської взаємодії в освіті: Навчально-методичний посібник
ОП Коханова
Вид-во ПП Щербатих О. В., 2011
17*2011
Партнерство як фактор соціалізації особистості
ОП Коханова
Педагогічний процес: теорія і практика, 196-204, 2013
112013
Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у розвитку особистості
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
82015
Ціннісні орієнтації сучасної молоді: значущість та реалізованість
ОП Коханова
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 11 (Додаток 4 до Вип …, 2014
32014
Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
ОП Коханова, ОА Столярчук
Психологія обдарованості 6, 189-196, 2019
22019
Історія психології: від античності до початку XX століття
ОП Коханова
Київ "Інтерсервіс", 2016
2*2016
Психологічні аспекти інноваційної діяльності в умовах вищої школи
ОП Коханова
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2015
2*2015
Розвиток стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії
ОП Коханова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С …, 2010
2*2010
Психологія захоплень сучасних підлітків
О Коханова, О Бузніковата
Теорія і практика сучасної психології, 198-201, 2018
12018
Проблема становлення особистості в період дорослішання
О Коханова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2017
12017
Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
12017
Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
ОП Коханова
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 2 (2), 32-37, 2016
12016
Психологічні особливості формування здатності до партнерської взаємодії майбутніх учителів
ОП Коханова
12012
Ділова гра як засіб оптимізації взаємодії та розвитку партнерських відносин у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця
О Коханова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 81-85, 2010
12010
Дослідження специфіки партнерської взаємодії в процесі фахового навчання майбутніх учителів
ОП Коханова
Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського …, 2010
12010
Переваги та ризики дистанційного навчання для адаптації першокурсників
ОП Коханова, ОА Столярчук, ОА Сорокіна
International scientific conference "Modern systems of science and education …, 2021
2021
Уявлення сучасних студентів про майбутню професію
О Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 205-110, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20