Подписаться
Kokhanova Olena / Коханова Олена
Kokhanova Olena / Коханова Олена
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вікова психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П., Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
548*2012
Загальна психологія. Навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
1402012
Психологія партнерської взаємодії в освіті: Навчально-методичний посібник
ОП Коханова
Вид-во ПП Щербатих О. В., 2011
542011
Педагогічна психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П, Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
46*2012
Вікова психологія: навч. посібник
ОП Сергеєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова
К.: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, МОН України, Центр учбової літератури, 2012
252012
Партнерство як фактор соціалізації особистості
ОП Коханова
Педагогічний процес: теорія і практика, 196-204, 2013
232013
Історія психології: від античності до початку XX століття
ОП Коханова
Київ "Інтерсервіс", 2016
12*2016
Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у розвитку особистості
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
122015
Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
ОП Коханова, ОА Столярчук
Психологія обдарованості 6, 189-196, 2019
102019
Academic Procrastination As A Challenge For Students’ Mental Health In The Context Of Distance Learning And The Virtual World During The Covid-19 Pandemic
Stoliarchuk O., Khrypko S., Dobrodum O., Ishchuk O, Kokhanova O., Sorokina O ...
International Journal of Computer Science and Network Security 22 (3), Р …, 2022
82022
Проблема академічної прокрастинації студентів в умовах дистанційного навчання
ОА Столярчук, ОП Сергєєнкова, ОП Коханова
Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної …, 2020
5*2020
Психологічні аспекти інноваційної діяльності в умовах вищої школи
ОП Коханова
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2015
42015
Ціннісні орієнтації сучасної молоді: значущість та реалізованість
ОП Коханова
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 11 (Додаток 4 до Вип …, 2014
42014
Гендерні стереотипи: сутність, види та вплив на самореалізацію жінок різного віку
О Коханова, Є Бурячок
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 87-93, 2023
32023
Психологічні засади успішностіф професійного становлення студентів-психологів
ОА Столярчук, ОП Сергєєнкова, ОП Коханова
HABITUS, 148-152, 2020
32020
Роль особистісного потенціалу в переживанні студентами криз професійного навчання
ОА Столярчук, ОП Коханова
Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей VI Всеукраїнської …, 2020
32020
Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
ОП Коханова
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 2 (2), 32-37, 2016
32016
Індивідуальний стиль професійної діяльності: значення та проблема формування
ОП Коханова
"The unity of science" 2, 68-71, 2015
32015
Психологічні особливості педагогічного спілкування в умовах партнерської взаємодії вчителя і учнів
ОП Коханова
Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : збірник наукових …, 2012
32012
Дослідження специфіки партнерської взаємодії в процесі фахового навчання майбутніх учителів
ОП Коханова
Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського …, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20