Kokhanova Olena / Коханова Олена
Kokhanova Olena / Коханова Олена
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вікова психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П., Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
225*2012
Загальна психологія. Навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
902012
Педагогічна психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П, Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
492012
Психологія партнерської взаємодії в освіті: Навчально-методичний посібник
ОП Коханова
Вид-во ПП Щербатих О. В., 2011
17*2011
Партнерство як фактор соціалізації особистості
ОП Коханова
Педагогічний процес: теорія і практика, 196-204, 2013
112013
Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у розвитку особистості
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
82015
Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
ОП Коханова, ОА Столярчук
Психологія обдарованості 6, 189-196, 2019
32019
Ціннісні орієнтації сучасної молоді: значущість та реалізованість
ОП Коханова
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 11 (Додаток 4 до Вип …, 2014
32014
Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
ОП Коханова
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 2 (2), 32-37, 2016
22016
Історія психології: від античності до початку XX століття
ОП Коханова
Київ "Інтерсервіс", 2016
2*2016
Психологічні аспекти інноваційної діяльності в умовах вищої школи
ОП Коханова
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2015
2*2015
Розвиток стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії
ОП Коханова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С …, 2010
2*2010
Психологія захоплень сучасних підлітків
О Коханова, О Бузніковата
Теорія і практика сучасної психології, 198-201, 2018
12018
Проблема становлення особистості в період дорослішання
О Коханова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2017
12017
Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
12017
Психологічні особливості формування здатності до партнерської взаємодії майбутніх учителів
ОП Коханова
12012
Психологічні особливості педагогічного спілкування в умовах партнерської взаємодії вчителя і учнів
ОП Коханова
Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : збірник наукових …, 2012
12012
Ділова гра як засіб оптимізації взаємодії та розвитку партнерських відносин у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця
О Коханова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 81-85, 2010
12010
Дослідження специфіки партнерської взаємодії в процесі фахового навчання майбутніх учителів
ОП Коханова
Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського …, 2010
12010
Переваги та ризики дистанційного навчання для адаптації першокурсників
ОП Коханова, ОА Столярчук, ОА Сорокіна
International scientific conference "Modern systems of science and education …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20