Коханова Олена Петрівна
НазваПосиланняРік
Вікова психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П., Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
119*2012
Загальна психологія. Навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
442012
Педагогічна психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П, Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
282012
Партнерство як фактор соціалізації особистості
ОП Коханова
Педагогічний процес: теорія і практика, 196-204, 2013
72013
Психологія партнерської взаємодії в освіті: Навчально-методичний посібник
ОП Коханова
Вид-во ПП Щербатих О. В., 2011
6*2011
Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у розвитку особистості
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
32015
Ціннісні орієнтації сучасної молоді: значущість та реалізованість
ОП Коханова
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 11 (Додаток 4 до Вип …, 2014
22014
Проблема становлення особистості в період дорослішання
О Коханова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2017
12017
Ділова гра як засіб оптимізації взаємодії та розвитку партнерських відносин у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця
О Коханова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 81-85, 2010
12010
Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
ОП Коханова, ОА Столярчук
Психологія обдарованості 6, 189-196, 2019
2019
Уявлення сучасних студентів про майбутню професію
О Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 205-110, 2018
2018
Психологія захоплень сучасних підлітків
О Коханова, О Бузніковата
Теорія і практика сучасної психології, 198-201, 2018
2018
Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
2017
Інформаційно-психологічна культура особистості: теоретичний аспект
ОП Коханова
2017
Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
ОП Коханова
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 2 (2), 32-37, 2016
2016
Історія психології: від античності до початку XX століття
ОП Коханова
Київ "Інтерсервіс", 2016
2016
Inquiry-based learning of future specialists on the partnership principles
ОП Коханова
Проблеми емпіричних досліджень у психології, 208-215, 2015
2015
Problen of integration of first-year students on educational environment
ОП Коханова
Молодий вчений, 89-93, 2015
2015
Психологічні аспекти інноваційної діяльності в умовах вищої школи
ОП Коханова
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2015
2015
Індивідуальний стиль професійної діяльності: значення та проблема формування
ОП Коханова
"The unity of science" 2, 68-71, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20