Коханова Олена Петрівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вікова психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П., Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
153*2012
Загальна психологія. Навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 2012
522012
Педагогічна психологія. Навч. посібник
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П, Пасєка
К. : Центр учбової літератури, 2012
332012
Психологія партнерської взаємодії в освіті: Навчально-методичний посібник
ОП Коханова
Вид-во ПП Щербатих О. В., 2011
92011
Партнерство як фактор соціалізації особистості
ОП Коханова
Педагогічний процес: теорія і практика, 196-204, 2013
82013
Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у розвитку особистості
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
42015
Ціннісні орієнтації сучасної молоді: значущість та реалізованість
ОП Коханова
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання 11 (Додаток 4 до Вип …, 2014
22014
Психологічні аспекти інноваційної діяльності в умовах вищої школи
ОП Коханова
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2015
1*2015
Ділова гра як засіб оптимізації взаємодії та розвитку партнерських відносин у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця
О Коханова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 81-85, 2010
12010
Development of relations of partnership as most productive system of relations in the conditions of pedagogical interaction
ОП Коханова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2010
1*2010
Розвиток стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії
ОП Коханова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С …, 2010
1*2010
Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
ОП Коханова, ОА Столярчук
Психологія обдарованості 6, 189-196, 2019
2019
Уявлення сучасних студентів про майбутню професію
О Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 205-110, 2018
2018
Психологія захоплень сучасних підлітків
О Коханова, О Бузніковата
Теорія і практика сучасної психології, 198-201, 2018
2018
Проблема становлення особистості в період дорослішання
О Коханова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2017
2017
Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації
ОП Коханова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
2017
Інформаційно-психологічна культура особистості: теоретичний аспект
ОП Коханова
2017
Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
ОП Коханова
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 2 (2), 32-37, 2016
2016
Історія психології: від античності до початку XX століття
ОП Коханова
Київ "Інтерсервіс", 2016
2016
Inquiry-based learning of future specialists on the partnership principles
ОП Коханова
Проблеми емпіричних досліджень у психології, 208-215, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20