Підписатись
Парфіненко Анатолій Юрійович, Парфиненко Анатолий Юрьевич, Anatoliy Parfinenko
Парфіненко Анатолій Юрійович, Парфиненко Анатолий Юрьевич, Anatoliy Parfinenko
доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища
АЮ Парфіненко
Аctual Problems of International Relations 1 (126), 12-23, 2015
86*2015
Туристичне країнознавство: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн.
АЮ Парфіненко, ВІ Сідоров, ОО Любіцева
Знання, 2015
44*2015
Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центральної Європи)
АЮ Парфіненко, ІІ Волкова, ВІ Щербина
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
412018
Туристичне країнознавство: підручник
ОО Вишневська, АЮ Парфіненко, ВІ Сідоров
Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011
392011
Туристический имидж как источник конкурентоспособности региона
АЮ Парфиненко
Актуальные проблемы экономики, менеджмента, маркетинга: Материалы Междунар …, 2009
35*2009
Туризм як національний пріоритет.
ІМ Писаревський
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
292010
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
ДО Стешенко, ПА Ю.
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали …, 2012
252012
Туристичне країнознавство: навчальний посібник
АЮ Парфіненко
Харків: Бурун Книга, 288 с., 2009
25*2009
Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете
АЮ Парфиненко, ПС И.
Х.: НМЦ «МД», 2002
252002
International tourism in the system of modern globalization processes
N Stezhko, Y Oliinyk, L Polishchuk, I Tyshchuk, A Parfinenko, ...
International Journal of Management (IJM) 11 (3), 2020
202020
Mizhnarodnyi turyzm v Ukraini: Heopolitychni aspekty hlobalnoho yavyshcha [International tourism in Ukraine: Geopolitical aspects of the global phenomenon]
AY Parfinenko
Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn 126 (Part I), 2015
202015
Культурний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територій
А Парфіненко
Вісник Львівського університету. Серія географічна, с. 233–242, 2013
182013
Сутність поняття «туристична політика держави»: теоретичний аспект
А Парфіненко
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International …, 2013
142013
Національна держава і міжнародний туризм у вимірах глобалізації: Вступ до курсу «Туристичне країнознавство»
АЮ Парфіненко
Бурун-книга, 2009
132009
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід
ОВ Бойко, ІІ Волкова, ГІ Гапоненко, ЮП Грицак, АП Гуслєв, НІ Данько, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2013
122013
International Tourism in the System of Modern Globalization Processes/S
S Markhonos, N Stezhko, Y Oliinyk, L Polishchuk, I Tyshchuk, ...
Markhonos, N. Stezhko, Y. Oliinyk, L. Polishchuk, I. Tyshchuk, A. Parfinenko …, 2020
112020
Sustainable development of world tourism based on the strategic management
A Parfinenko, L Sokolenko, T Bielialov, NG Karpenko, V Tolubyak
Academy of Strategic Management Journal 18, 1-7, 2019
102019
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід: монографія/кол. авт., за ред
АЮ Парфіненко
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
102013
Сільський зелений туризм: навчальний посібник
ГІ Гапоненко, АЮ Парфіненко, ІМ Шамара
Суми: ПФ «Видавництво" Університетська книга, 2019
92019
Problemy ta perspektyvy rozvytku likuvalno-ozdorovchoho turyzmu v Ukraini (u porivnianni z krainamy tsentralnoi Yevropy)[Problems and prospects of development of medical and …
AY Parfinenko, II Volkova, VI Shcherbyna
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University Series" International …, 2018
92018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20