Підписатись
Парфіненко Анатолій Юрійович, Парфиненко Анатолий Юрьевич, Anatoliy Parfinenko
Парфіненко Анатолій Юрійович, Парфиненко Анатолий Юрьевич, Anatoliy Parfinenko
доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища
АЮ Парфіненко
Аctual Problems of International Relations 1 (126), 12-23, 2015
78*2015
Туристичне країнознавство: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн.
АЮ Парфіненко, ВІ Сідоров, ОО Любіцева
Знання, 2015
39*2015
Туристичне країнознавство: підручник
ОО Вишневська, АЮ Парфіненко, ВІ Сідоров
Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011
392011
Туристичне країнознавство: навчальний посібник
АЮ Парфіненко
Харків: Бурун Книга, 288 с., 2009
39*2009
Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центральної Європи)
АЮ Парфіненко, ІІ Волкова, ВІ Щербина
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
372018
Туристический имидж как источник конкурентоспособности региона
АЮ Парфиненко
Актуальные проблемы экономики, менеджмента, маркетинга: Материалы Междунар …, 2009
35*2009
Туризм як національний пріоритет.
ІМ Писаревський
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
252010
Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете
АЮ Парфиненко, ПС И.
Х.: НМЦ «МД», 2002
232002
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
ДО Стешенко, ПА Ю.
Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали …, 2012
202012
Mizhnarodnyi turyzm v Ukraini: Heopolitychni aspekty hlobalnoho yavyshcha [International tourism in Ukraine: Geopolitical aspects of the global phenomenon]
AY Parfinenko
Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn 126 (Part I), 2015
192015
International tourism in the system of modern globalization processes
N Stezhko, Y Oliinyk, L Polishchuk, I Tyshchuk, A Parfinenko, ...
International Journal of Management (IJM) 11 (3), 2020
182020
Культурний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територій
А Парфіненко
Вісник Львівського університету. Серія географічна, с. 233–242, 2013
172013
Сутність поняття «туристична політика держави»: теоретичний аспект
А Парфіненко
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series: International …, 2013
142013
Національна держава і міжнародний туризм у вимірах глобалізації: Вступ до курсу «Туристичне країнознавство»
АЮ Парфіненко
Бурун-книга, 2009
142009
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід
ОВ Бойко, ІІ Волкова, ГІ Гапоненко, ЮП Грицак, АП Гуслєв, НІ Данько, ...
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2013
122013
Problemy ta perspektyvy rozvytku likuvalno-ozdorovchoho turyzmu v Ukraini (u porivnianni z krainamy tsentralnoi Yevropy)[Problems and prospects of development of medical and …
AY Parfinenko, II Volkova, VI Shcherbyna
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University Series" International …, 2018
92018
Туризм як національний пріоритет соціально-економічного розвитку України
АЮ Парфіненко
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна …, 2010
92010
Sustainable development of world tourism based on the strategic management
A Parfinenko, L Sokolenko, T Bielialov, NG Karpenko
Allied Business Academies (London), 2019
82019
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід: монографія/кол. авт., за ред
АЮ Парфіненко
Х.: ХНУ імені ВН Каразіна, 2013
82013
Глобальні трансформації ринку міжнародного туризму та індустрії гостинності
АЮ Парфіненко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
72017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20