Follow
Едуард Юрій
Едуард Юрій
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Verified email at chnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інструменти антикризового управління
ТЛ Мостенська, ЕО Юрій
Український журнал прикладної економіки, 64-72, 2019
212019
Теоретичні засади стратегічного планування діяльності підприємств
ЕО Юрій
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки …, 2010
192010
Особливості формування доходної частини бюджету в сучасних умовах
ЕО Юрій, ВЮ Гриник
Молодий вчений, 1010-1013, 2016
142016
Особливості формування стратегії розвитку підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища
ЕО Юрій, ІБ Луцик
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
102015
Фінанси: навчальний посібник
СІ Юрій
К.: Знання, 2008
102008
Місце управління ліквідністю в стабілізації діяльності підприємства
ЕО Юрій
Вісник Одеського національного упіверситету 21 (8(50)), 73-76, 2016
82016
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі
ВВ Прядко, ВК Євдокименко, ЕО Юрій, МВ Карвацький
Регіональна економіка, 69-80, 2012
72012
Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації стратегії
ЕО Юрій
72006
Санація як система заходів оздоровлення підприємства
ЕО Юрій
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 160-162, 2013
62013
Підвищення ефективності управління запасами при використанні бюджетування з урахуванням ризиків
ЖП Лисенко, ЕК Юрій
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 94-103, 2014
52014
Практика справляння акцизного податку в Україні
ЕО Юрій, НП Лисенко
Молодий вчений, 1027-1031, 2016
42016
Практика оцінювання рівня боргової безпеки держави
ЕО Юрій, АВ Грицак
Молодий вчений, 1014-1017, 2016
42016
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
ЛІ Іщук, АМ Ніколаєва, СВ Харчук
Економічні науки. Облік і фінанси 1 (15 (57)), 79-85, 2018
32018
Місце дослідження структури капіталу у оцінці фінансової стійкості підприємства
ЛАБ Е.О. Юрій
Причорноморські економічні студії, С.146-149, 2017
32017
Дослідження фінансової стійкості в системі оцінки фінансового стану підприємства
ЕО Юрій, ЛА Бербека
Молодий вчений, 1112-1117, 2017
32017
Децентралізація державного управління та її вплив на фінансове забезпечення місцевого самоврядування
ЕО Юрій, ОІ Бевзюк
Молодий вчений, 72-76, 2015
32015
Діагностика і управління ризиком ліквідності підприємства
ЕО Юрій, ЮМ ДМИТРУК
Крымский экономический вестник, 161-163, 2014
32014
Головні причини виникнення кризових явищ на підприємствах та можливі шляхи їх подолання
ІБ Луцик, ЕО Юрій
Проблеми системного підходу в економіці, 83-88, 2017
22017
Інвестиційні проекти, що пов’язані з реструктуризацією: проблеми управління в умовах невизначеності
ТЛ Мостенська, ЕО Юрій
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 44-49, 2016
22016
Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні
ЕО Юрій, НР Дарабан
Молодий вчений, 1023-1027, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20